NYHED 01.11.22

Valg og workshop sætter kursen mod fremtidens forening

Der var kampvalg om posten som Arkitektforeningens frontfigur, da foreningen holdt repræsentantskabsmøde i Korsør i weekenden. Valget stod mellem eksisterende forperson Johnny Svendborg og leder af Arkitektforeningen Østjylland André Esbersen. Nu er valget afgjort, og Johnny Svendborg er genvalgt for de næste fire år.

Johnny Svendborg er genvalgt som forperson for Arkitektforeningen de næste fire år. Foto: Lasse Lagoni

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Gensynets glæde var stor, og engagementet var i top, da Arkitektforeningens repræsentantskab mødtes hen over weekenden til dette års repræsentantskabsmøde. Men der var også spænding i luften, for der var kampvalg om flere udvalgsposter – og ikke mindst valg af foreningens forperson.

Efter et par veloplagte valgtaler lørdag formiddag fra de to kandidater, Johnny Svendborg og André Esbersen, blev spændingen udløst, og Johnny Svendborg kunne glæde sig over, at to tredjedele af repræsentantskabet valgte at støtte op om den linje, han sammen med resten af bestyrelsen har lagt med strategien 2022-24.

“Jeg er glad for og stolt over at være blevet genvalgt som forperson for Arkitektforeningen, hvor jeg vil fortsætte arbejdet med at udvikle en fremtidens forening, som styrker fagligheden på tværs af faget og sætter arkitekturens bidrag til den bæredygtige udvikling endnu stærkere på dagsordenen – både lokalt og nationalt”, udtalte Johnny Svendborg, lige efter valget.

Fremtidens forening til debat

Ét af de helt store temaer på repræsentantskabsmødets dagsorden var ”fremtidens forening”, og hvad der skal til i dag for at engagere medlemmerne, både på det lokale og landsdækkende niveau.

“Kampvalget og de mange livlige diskussioner i weekenden viser, at der er et stort engagement i repræsentantskabet – men også, at der er et behov for at se på den måde, vi arbejder og organiserer os på. En af udfordringerne er, at frivilligheden er under forandring, og det kan være svært at engagere frivillige kræfter i foreningsarbejdet på samme måde som tidligere. Det mærker de især i lokalafdelingerne, hvor det ofte bliver nogle få, der skal løfte en meget stor opgave. Det er selvfølgelig en udfordring, vi er meget optagede af. Og vi vil fortsat arbejde på at styrke samarbejdet og understøtte det lokale arbejde på bedst mulige vis,” siger direktør Lars Autrup.

“Fremtidens forening” var også overskriften på en workshop, der fik energien til at sprede sig i rummet. Her skulle repræsentanterne tegne eller bygge deres visioner for Arkitektforeningen på baggrund af resultatet fra den netop gennemførte medlemsundersøgelse, som i hovedtræk peger på at styrke Arkitektforeningens rolle som høringspart og stemme i den offentlige debat.

Workshoppen blev faciliteret af partnerne Rasmus Romme Brick og Victor Tambo Rasmussen fra Rumgehør og resulterede i mange kreative modeller og gode samtaler om, hvordan vi kommer fra ønsker og mål til handling.

Teksten fortsætter længere nede.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Et kreativt bud på, hvordan et netværk af medlemmer fra hele landet kan bidrage med faglig viden for at styrke Arkitektforeningens rolle som høringspart. Foto: Lasse Lagoni.

Nye udvalgsposter, tegnelod og festtaler

Udover valget til posten som forperson var der også valg til en række udvalgsposter i foreningen, hvor der både var genvalg, nyvalg og kampvalg. Se de valgte repræsentanter nederst på siden.

Traditionen tro var der middag fredag aften, og aftenen blev både højtidelig, inspirerende og festlig.

Efter en mangeårig faglig og dedikeret indsats som leder af Arkitektens redaktionsudvalg, modtog Katrine Lotz et tegnelod i bronze.

Også Tyge Lundø Dahl fik overrakt et tegnelod for sin store og engagerede indsats som lokalleder af Arkitektforeningen Vestjylland fra 2007 til 2022, og Therese Agerkilde, nuværende leder af Arkitektforeningen Vestjylland, fik overrakt et tegnelod for sit ordførerskab i de sidste fire år, som overgik til Claus Boelsmand, lokalleder i Østifterne.

Natalie Mossin, vicepræsident i UIA og præsident for UIA2023CPH, holdt aftenens festtale og berigede selskabet med historien om, hvordan arkitekter samlede sig efter Anden Verdenskrig og dannede UIA, for at genopbygge verden – og introducerede til et forrygende program for ”UIA verdenskongres for arkitekter 2023”, som afholdes i København fra den 2.-6-. juli 2023.

Tak til repræsentantskabet og gæster for det store engagement og de mange gode oplæg, taler og diskussioner!

Se de valgte til de ledige udvalgsposter nedenfor.

Even Olstad blev nyvalgt som leder for de næste fire år. Katrine Lotz, nederst til venstre takkede af efter en mangeårig dedikeret indsats. Foto: Lasse Lagoni.

 

Nye og velkendte ansigter til en række åbne udvalgsposter

Konkurrenceudvalget
Anna Maria Indiro blev nyvalgt for tre år
Line Willacy blev nyvalgt for tre år
Stig Ammitzbøll Jørgensen blev nyvalgt for en etårig periode (suppleringsvalg)

Understøttelsesfondet
Helle Nielsen-Elgaard blev genvalgt for tre år.
Ellen Margrethe Sloth Christensen blev genvalgt for tre år.

Optagelses- og kvalifikationsnævnet
Rasmus Grønbæk blev genvalgt i fire år som leder.
Nicolai Steinø blev genvalgt for tre år.

Redaktionsudvalget
Even Olstad blev nyvalgt som leder for de næste fire år.
Hanne Dalsgaard blev genvalgt for en etårig periode (suppleringsvalg).
Peder Baltzer Nielsen blev nyvalgt for en treårig periode.
Ruben Andersen blev nyvalgt for en treårig periode.

Responsumudvalget
Kim Christiansen genvalg for tre år.
Jens Aaberg nyvalgt for tre år.

Se alle Arkitektforeningens udvalgsrepræsentanter.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +