NYHED 28.05.21

Valg til pensionskassen - Arkitektforeningen svarer på kritikken

I forbindelse med valget til bestyrelsen i Pensionskassen Arkitekter & Designere har vi modtaget henvendelser fra medlemmer, der stiller spørgsmål til den demokratiske proces i vores kommunikation omkring valget – herunder vores opfordring til at stemme på en bestemt kandidat.

Skrevet af

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

Kan Arkitektforeningens bestyrelse tillade sig at fremhæve den ene kandidat frem for den anden?

Arkitektforeningen har en udpegningsret til pensionskassens bestyrelse. Derfor er det naturligt for foreningen og dens bestyrelse at have en holdning til pensionskassens politiske sammensætning og tilgang til at forvalte medlemmernes pensionsmidler. Vores repræsentant i pensionskassens bestyrelse er Holger Bisgaard. Han er demokratisk valgt på efterårets repræsentantskabsmøde 2020, hvor et markant flertal står bag den holdning, som Holger repræsenterer, og den har også støtte i bestyrelsen. Derfor har bestyrelsen valgt at støtte den siddende formand i den igangværende valgkamp.

Hvorfor sker udmeldingen i 11. time uden en forudgående debat?

I Arkitektforeningen har vi ikke haft en intention om at være platform for en kandidatkampagne i pensionskassen. Som vi har nærmet os slutdatoen for urafstemningen til bestyrelsesposten, vurderede bestyrelsen imidlertid, at der var behov for et modtræk til den kampagne, som bevægelsen AnsvarligFremtid kørte imod den retning, den siddende bestyrelse i pensionskassen står for. Kampagnens form og fremførte argumenter samt brug af data vakte bekymring. Vores bestyrelse har i denne situation valgt at støtte den siddende formand Cecilie Therese Hansen – dels i nyhedsmailen, der blev sendt ud til alle medlemmer torsdag den 20. maj, og dels i et interview med Holger Bisgaard, der fortæller, hvorfor han anbefaler at stemme på Cecilie Therese Hansen.

Hvorfor har I ikke givet modkandidaten mulighed for at forholde sig til kritikken?

Vores udgangspunkt har været at vise støtte til den siddende bestyrelse og dens arbejde – herunder det medlem (Holger Bisgaard), som vores eget repræsentantskab har valgt ind. Bestyrelsen er et politisk valgt organ, som giver en holdning til kende. Men som forening skal vi selvfølgelig også give plads til modkandidat(er). Vi vedkender os derfor også, at Peder Walsøe Pedersen burde have været tilbudt at komme til orde på linje med Holger Bisgaard. Dette har vi forsøgt at rette op ved også at give Peder Walsøe Pedersen plads i debatten med hans indlæg ”Berigtigelse”.

Er det ikke udemokratisk, når de to bestyrelser på tværs af organisationerne går sammen og anbefaler en kandidat?

Begge bestyrelser i Arkitektforeningen og FAOD er demokratisk valgte og har en fælles interesse i arkitekternes pensionsforhold. Derfor går man sammen i forbindelse med en holdning til valget. Der er fra alle sider et ønske om at arbejde tættere sammen på tværs af foreningerne. Det har vores bestyrelse vurderet, der var brug for i denne sammenhæng for at skærpe opmærksomheden på et vigtigt valg – og at det har en betydning, hvem man som medlem vælger ind i bestyrelsen.

At navngivne enkeltmedlemmer af pensionskassens bestyrelse blev fremhævet for deres holdning, var ikke nødvendigt i forhold til vores budskab og en unødvendig udstilling af de øvrige bestyrelsesmedlemmers holdning. Når bestyrelsen ser tilbage på forløbet, så beklager den denne del af medlemsbrevet.

Skrevet af

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +