NYHED 24.03.20

"Vi er praktikere - og vi mangler opbakning"

Det nye BR18 har skabt røre i arkitektfaget. Det, der skulle skabe mere åbenhed og fleksibilitet, opleves af mange som hæmmende for skabelsen af god arkitektur.

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Det nye BR18 har skabt røre i arkitektfaget. Efter en indkøringsfase har det nu været muligt for Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen at lave en foreløbig ’temperaturmåling’ af byggesagsprocessen efter BR18. Men det der skulle skabe større åbenhed og fleksibilitet, opleves imidlertid af mange arkitekter som tiltag, der kommer til at hæmme skabelsen af god arkitektur.

Arkitektforeningens sekretariat har gennem en længere periode oplevet den frustration og vildrede, som medlemmerne oplever i forbindelse med BR18 og dens implementering. Emnet fyldte også en del på de af foreningens årsmøder, der nåede at blive afholdt rundt i landet for nyligt, inden Covid-19 tvang alle inden døre.

Græsrødder skaffer overblik

Arbejdet med en kortlægning af udfordringerne er imidlertid allerede godt i gang i den arbejdsgruppe, der er dannet af frivillige i foreningens regi.

MAA Helle Maria Christensen fra PLH arkitekter var en af dem, der råbte vagt i gevær til Arkitektforeningen i 2019. På opfordring fra sekretariatet tog hun imod at blive sat i spidsen for en arbejdsgruppe, der er bredt sammensat med repræsentanter fra offentlige og private, undervisere, rådgivere, projekterende og myndigheder – storby, forstad og landkommuner, store og helt små virksomheder. Tilsammen en repræsentativ skare:

” Vi er en flok praktikere i en arbejdsgruppe, der hver med vores perspektiv har behov for at skaffe os overblik over, hvordan BR18 påvirker vores dagligdag og opgaver. Men også et behov for at melde ind på arkitekturens vegne: den fleksibilitet, som er introduceret i det nye BR, kan direkte have en negativ betydning for den arkitektoniske kvalitet i opgaveløsningen – bl.a. ved sine meget brede formuleringer og manglen på konkrete angivelser. Byggesagsprocessen er forandret radikalt og har allerede givet mange udfordringer, især for småhusbyggerier og mindre ombygningssager. Strukturen i BR er også ændret og det indebærer at direkte henvisninger til andet lovgivningsgrundlag er udgået. Det stiller større krav til, at arkitekter skal have endnu mere kendskab til henvisninger, retningslinjer og anden lovgivning end tidligere”, påpeger helle Maria Christensen.

”Der er facitlister for det teknisk målbare og certificeringskrav til sikkerhedsmæssige forhold. Men det ser ud til, at vi er helt alene hjemme uanset hvor i ”fødekæden”, vi arbejder, når det gælder at hente opbakning i BR for at sikre arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed i den klassiske forstand ved formgivning af rum.”

Hvad er der i det for os?

Helle Maria Christensen og arbejdsgruppen er ikke ude på at ændre reglementet. Det er nu en præmis, der skal gøres brugbar:

”Men hvad er der i det for os arkitekter? Hvordan kan vi udnytte BR18 til at skabe gode byggerier, der kan andet og mere end at overholde standarder? Vi har ikke overblikket i arbejdsgruppen, men vi oplever, at der skal handles, hvis vi skal gøre arkitekturens stemme gældende i forhold til en evalueringsproces af BR18, som styrelsen har bebudet kommer til årsskiftet. Den evaluering synes vi, arkitektstanden skal give seriøse, konstruktive og brugbare input til. Og vi oplever, at arkitekter over en bred kam også gerne vil være med til det”.

På arkitekters vegne

Arbejdsgruppen tager nu første skridt på vegne af foreningens medlemmer og arkitekter i det hele taget. Udvalgs-formatet er en effektiv størrelse til i første omgang at kortlægge indhold og udfordringer. Senere er det Arkitektforeningens tanke at nå ud til lokalafdelingerne for at indhøste erfaringer, der kan bringes med videre til evalueringsprocessen med styrelsen.

”Umiddelbart har vi fundet frem til fire overordnede tematikker, som vi vil prøve at diskutere og få et overblik over”, opsummerer Helle Maria Christensen:

  • Arkitektens virke og overordnede rolle
  • De tekniske krav, og det målbares betydning, for den arkitektoniske kvalitet
  • Samarbejde med myndighederne og det administrative system
  • Småhusreglement og nærliggende lovgivning

”Vi skulle have haft en møderække frem til sommerferien, men pga Covid-19 prøver vi i stedet at lave en skrivegruppe for hvert emne, hvor vi vil komme omkring stoffet og diskutere det. Formodentlig ender det med et oplæg til et dialogværktøj i forhold til arkitektonisk kvalitet. Det kan så kan benyttes til den videre faglige diskussion”.

Medlemmers viden efterspørges

Både udførende arkitekter og kommunalt ansatte arkitekter har påpeget problemerne overfor Arkitektforeningen. Heldigvis har sekretariatet en god dialog med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen og dermed gode muligheder for at kanalisere medlemmernes viden tilbage til beslutningstagerne.

Har du viden, erfaring eller andet som du synes er relevant for arbejdsgruppen, er du meget velkommen til at sende en mail til Martin Yhlen på myh@arkitektforeningen.dk som vil sørge for at det bliver bragt videre.

Læs mere om Arkitektforeningens BR18 arbejdsgruppe

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +