NYHED 18.03.21

Vi skal være sammen om at tage et opgør med sexismen

Så kom den længe ventede undersøgelse af omfanget af sexisme fra FAOD, og desværre kommer det ikke som nogen overraskelse, at sexisme også er et udbredt problem i arkitektbranchen. 28%, af dem der har besvaret undersøgelsen, har oplevet sexisme i løbet af deres arbejdsliv – og mange har oplevet seksuel chikane inden for de sidste to år. ”Det er simpelthen ikke i orden,” siger Arkitektforeningens formand Johnny Svendborg og opfordrer til, at flere MAA’ere kommer på banen, så vi sammen kan få skabt en kulturforandring.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

FAOD har netop offentliggjort en omfattende undersøgelse, der kortlægger omfanget og karakteren af sexisme og seksuel chikane, som deres medlemmer har oplevet i forbindelse med deres arbejde eller studie. Langt størstedelen af besvarelserne kommer fra arkitekter.

Knap hver tredje har oplevet seksuel chikane

I alt har 31% af FAODs medlemmer gennemført spørgeundersøgelsen. Blandt dem, der er i beskæftigelse, har 15% af kvinderne og 6% af mændene, der besvarede undersøgelsen, oplevet en eller anden form for seksuel chikane inden for de seneste 2 år.

Ser vi på hele arbejdslivet har i alt 28% oplevet seksuel chikane, når man ser samlet på både mænd og kvinder. Langt størstedelen er dog kvinder. Også studerende har svaret, at de har oplevet både sexisme og seksuel chikane på studiet. Det er dog kun få, der har besvaret spørgeskemaet.

Vi skal alle bidrage til en kulturforandring

Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen er glad for, at der er kommet flere fakta på bordet.

”Det kommer jo desværre ikke som nogen overraskelse, at sexisme også er et udbredt problem i vores branche. Inden for den seneste tid har vi set de mange vidnesbyrd fra i overvejende grad kvindelige arkitekter – som jeg tror har været chokerende og lidt af en øjenåbner for mange. Med FAODs undersøgelse har vi fået et billede af omfanget, som endnu engang understreger, at der er behov for, at det bliver stoppet.”

Men det er ikke noget ’quick fix’ bemærker Johnny og fortsætter: ”Det meste triste er, at så mange har oplevet seksuel chikane inden for de seneste to år. Jeg troede faktisk, vi var videre i ligestillingen og havde en mere moderne indstilling til køn i vores branche, hvor vi er ca. lige mange kvinder og mænd. Men der er tydeligvis behov for en kulturforandring, som vi alle sammen må bidrage til, hvis vi skal rykke ved noget”.

Mange forskellige tiltag sættes i søen

Både FAODs undersøgelse, underskriftsindsamlingen og offentliggørelsen af vidnesbyrd initieret af seks kvinder samt rapporten om diversitet i byggebranchen fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar bliver nu fulgt op af en række handlinger fra foreningerne, som er i dialog med hinanden – i forhold til at række ud til både ledere og medarbejdere på tegnestuer – og til arkitektfaget som stand.

Har du lyst til at bidrage til en forandring?

I Arkitektforeningen ønsker vi at inddrage vores medlemmer i arbejdet med at understøtte og påvirke en kulturforandring i arkitektfaget. Derfor inviterer vi interesserede MAA’ere til at deltage i en arbejdsgruppe, der skal se på, hvilke tiltag der kan bidrage til, at vi får skabt et miljø, hvor der er plads og lyst til debat og forandring hen i mod en mangfoldig kultur i arkitektfaget.

Interesserede kan henvende sig til Lars Autrup på lau@arkitektforeningen.dk.
Arbejdsgruppen vil komme til at bestå af 6-8 personer sammensat på tværs af alder, geografi, køn samt offentlige og private ansættelsesforhold. Desuden er der mulighed for at deltage i en følgegruppe.

Hvad gør de andre foreninger?

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan henholdsvis FAOD og Danske Arkitektvirksomheder følger op på den viden der ligger om seksuel chikane i arkitektbranchen.

Læs hvordan FAOD forholder sig til analysen, og hvordan du kan søge hjælp, hvis du oplever seksuelle krænkelser.

Se også undersøgelsens resultater og anbefalingerne til initiativer i rapporten her.

Sammen med CCO arkitekter har Danske Arkitektvirksomheder bearbejdet DI’s skabelon for ‘Personalepolitik mod seksuel chikane’, så den retter sig specifikt mod arkitektvirksomheder. Læs mere.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Flere tal fra rapporten

Der blev udsendt 5.288 invitationer til undersøgelsen, hvoraf 1.642 respondenter har besvaret skemaet. Det giver en svarprocent på 31%.

Næsten dobbelt så mange kvinder som mænd har deltaget i undersøgelsen.

I gruppen af færdiguddannede har 28% oplevet en form for sexchikane på et eller flere tidspunkter i deres arbejdsliv.

I gruppen af færdiguddannede kvinder har 37% oplevet en form for sexchikane på et eller flere tidspunkter i deres arbejdsliv.

Af gruppen mænd er tallet 10%.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +