NYHED 25.06.24

Vindere af konkurrencen om fremtidens bymidte og parcelhuskvarter er fundet

Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik har fundet 10 vindere af to idékonkurrencer om fremtidens bymidte og parcelhuskvarter. Vinderforslagene peger bl.a. på at slippe hækken fri i parcelhuskvarteret og flytte fokus fra forbrug til fællesskab i bymidten.

Vinderforslaget "Slip hækken fri". Illustration af Efterland og TOAST.

Lars Autrup

Direktør

+45 29 69 52 12

lau@arkitektforeningen.dk

Tidligere på året udskrev ekspertgruppen for national arkitekturpolitik to åbne idékonkurrencer om fremtidens bymidter og parcelhuskvarterer. Målet var at pege på nye ideer til, hvordan vi kan udvikle vores bymidter og parcelhuskvarterer, så de er rustet til fremtiden. Konkurrencerne er udskrevet på baggrund af et open call til landets kommuner om de udfordringer, de står med. Konkurrencerne har taget udgangspunkt i cases fra hhv. Høje Taastrup, Aabenraa, Esbjerg og Aars.

Nu har dommerkomitéen udvalgt 10 forslag til præmiering og indkøb for at belyse variationen af forslagenes karakter og formidle dem som en samlet fortælling. De vidt forskellige forslag spænder “fra aktøranalyser til incitamentsstrukturer og fra strategiske planlægningstiltag til materialenær formgivning,” som det hedder i dommerbetænkningen.

Ekspertgruppen har samlet set fundet 10 vindere, der fordeler sig på én førstepræmie, tre andenpræmier og seks tredjepræmier.

Vinderforslag: Parcelhuskvarteret i fremtiden

Førstepræmien gives til forslaget “Slip hækken fri”, som tegnestuen Efterland står bag i samarbejde med TOAST.

Forslaget tænker arkitekturens discipliner sammen på tværs af skalaer – fra den enkelte bygning til planlægning af hele kvarteret. I forslaget vises hvordan spredte parcelhuse kan transformeres til nye typer af huse f.eks. parcelrækkehuse eller hele parcelhuskarréer. Det vises, hvordan arkitekturen kan arbejde helhedsorienteret og kommer med et principielt, men også radikalt og nytænkende bud på at fortætte parcelhuskvarterer og samtidig styrke både boligdiversitet, biodiversitet og sociale mødesteder.

Ud over førstepræmien er der tildelt tre andenpræmier og tre tredjepræmier til parcelhuskvarteret i fremtiden samt tre tredjepræmier til konkurrencen om fremtidens bymidte:

Idékonkurrence: Parcelhuskvarteret i fremtiden, de øvrige vindere

 • Forslaget ”500 strategier til parcelhuset” foreslår en vidensbank i form af en hjemmeside og app, der skal formidle forslagets klare udgangspunkt: At den eksisterende bygningsmasse kan transformeres. Af Dyrendahl
 • Forslaget ”Trivsel på tværs af generationer” illustrerer, hvordan parcelhustypologien kan transformeres, og viser derved arkitekturens potentiale til at sætte billeder på fremtidens parcelhuskvarter. Af Mathias Overgaard Nielsen og Mattis Lande Esdaile
 • Forslaget ”Planetær parcel” arbejder med at stimulere de fysiske interventioner, der kan inspirere til en mere bæredygtig adfærd på tværs af skalaer: Parcel, klynge og kvarter. Af GXN AA/S

Følgende forslag tildeles 3.præmier i konkurrencen

 • Forslaget ”Podet permakultur i parcelhuskvarter” foreslår at bygge oven på eksisterende bebyggelse, og tager udgangspunkt i podning ved at lade nye bygningsdele bringes til at vokse sammen med den eksisterende bygning. Af Djernes & Bell
 • Forslaget ”Fra MIG-kultur til Vi-kultur” illustrerer en gradvis transformation med udgangspunkt i en analyse af aktører. Af Neighbordhood Lab & Jacqueline Keer
 • Forslaget ”Parcelhuskvarteret i fremtiden – biodiversitet og borgerdiversitet i skovkvarteret” viser en begrønningsstrategi, hvor skoven overtager boligkvarteret. Af Niels Christian Nielsen og Lisbet Wolters

Idékonkurrence: Bymidte i fremtiden, de øvrige vindere

Følgende forslag tildeles alle 3. præmier i konkurrencen

 • Forslaget ”Mulighedsrummet” viser en organiseringsstrategi, der har til formål at komme de tomme butikker til livs i bymidten. Af Esther Kristine Fröhlich
 • Forslaget ”Fra forbrug til fællesskab” kommunikerer illustrativt, hvilket liv bymidterne kan rumme, hvis de funktionstømte butikker tildeles andre funktioner. Af Nordland Arkitekter
 • Forslaget ”Højere Taastrup”, sætter billeder på, at der er bymidter, hvor fortætning med natur kan indtage den plads, som menneskelig aktivitet ikke længere udfylder. Af Open Platform

Baggrund: Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik

Ekspertgruppen har til opgave at udgive et udfordringsbillede samt levere en hvidbog med anbefalinger til en ny national arkitekturpolitik. Gruppen arbejder med tre indsatsområder; Bæredygtig arkitektur i et helhedsperspektiv, Aktive bymidter og revitaliserede landsbyer samt Boligbyggeri til fremtiden.

Ekspertgruppen har udskrevet to idékonkurrencer om fremtidens bymidte og fremtidens parcelhuskvarter samt iværksat et demonstrationsprojekt. Sidstnævnte forventes lanceret i efteråret. Ekspertgruppen forventer at afslutte sit arbejde i 2024

Læs mere om ekspertgruppens aktiviteter og find det fulde kommissorium her

Ekspertgruppen består af:

 • Pil Høyer Thielst, forkvinde (arkitekt, partner, Lundgaard & Tranberg Arkitekter)
 • Helle Søholt, talsperson (adm. direktør, Gehl Architects)
 • Ellen Braae (professor i landskabsarkitektur på Københavns Universitet)
 • Kent Martinussen (adm. direktør i Dansk Arkitektur Center)
 • Marie Stender (seniorforsker på Aalborg Universitet)
 • Ellen Højgaard Jensen (byudvikler og underviser på Det Kongelige Akademi)
 • Lene Dammand Lund (rektor på Det Kongelige Akademi)
 • Lars Autrup (direktør i Akademisk Arkitektforening)
 • Anna Mette Exner (indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur)
 • Claus Sivager (stadsarkitekt Frederiksberg kommune)
 • Sigrid Dahlerup (afdelingschef i Kulturministeriet)

Lars Autrup

Direktør

+45 29 69 52 12

lau@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +