Borgmesterprisen

Det kræver klare visioner og politisk lederskab at vise vejen for investorer og bygherrer. Det skal Arkitektforeningens borgmesterpris kaste lys over ved at hædre de borgmestre, der går foran – til inspiration for andre kommuner og lokale politikere. I 2023 gik prisen til Faaborg-Midtfyns borgmester Hans Stavnsager. Hvem skal modtage den i 2024?

Hans Stavnsager blev arkitekturborgmester i 2023.

Arkitektforeningen hædrer borgmestre, der går foran

At skabe en bæredygtig og attraktiv kommune, som tiltrækker borgere, erhvervsliv og investorer, hænger uløseligt sammen med visionær byudvikling og smukke, trygge og inspirerende rammer. Her spiller arkitekturen og den sammenhæng den indgår i en væsentlig rolle.

Men det kræver klare visioner og politisk lederskab at vise vejen for investorer og bygherrer. Det skal Arkitektforeningens borgmesterpris kaste lys over ved at hædre de borgmestre, der går foran – til inspiration for andre kommuner og lokale politikere.

Borgmesterprisen blev stiftet i 2020 og tildeles én gang om året. I 2023 gik Borgmesterprisen til Faaborg-Midtfyns borgmester Hans Stavnsager.

Hvem kan indstille?

Alle kan indstille en borgmester til prisen. Det er dog afgørende for vurderingen og en eventuel kåring, at indstillingen er underbygget af en klar argumentation for, hvorfor netop denne borgmester fortjener at blive tildelt prisen.

Indstillinger kan løbende sendes til: borgmesterprisen@arkitektforeningen.dk – deadline 2024: 1. marts

Indstillingskriterier: Politiske og realiserede visioner

  • Borgmesteren skal have en klar og bæredygtig vision for kommunens fysiske udvikling med respekt for kommunens kvaliteter og kulturarv
  • Visionerne skal i nogen eller høj grad være realiseret (dvs. være mere end blot en hensigtserklæring i form af en arkitekturpolitik eller lignende)

Modtagere

2023: Hans Stavnsager, Faaborg Midtfyn-Kommune

Hvordan gør man en sammensat kommune, bestående af 59 landsbyer, øsamfund samt provinsbyer som Faaborg og Ringe, attraktiv for borgere og investorer? Det ser Faaborg-Midtfyn Kommune ud til at have fundet svarene på. Ét af dem er, at det betaler sig at føre en aktiv arkitekturpolitik. Derfor har Arkitektforeningen kåret Hans Stavnsager til arkitekturborgmester i 2023.

2022: Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune

Hvad gør en kommune, som udefra er mest kendt for CITY2 og rækker af ensartede boligblokke til et attraktivt sted at arbejde, bygge og bo? Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler fik Arkitektforeningens Borgmesterpris for at have gjort noget helt særligt for at binde den tidligere funktionsopdelte by sammen og skabe grønne, klimasikre og blandede bydele.

2021: Lars Krarup, Herning Kommune

Man ser det måske ikke ved første øjekast, men arkitektur og byudvikling blomstrer i Herning. Med en vedvarende indsats over de sidste mere end 15 år har en hel stribe vellykkede projekter sat bylivet og arkitekturen i højsædet. Derfor kårede Arkitektforeningen Hernings daværende borgmester, Lars Krarup, til arkitekturborgmester 2021.

2020: Maria Stærke, Køge Kommune

Marie Stærke var den første borgmester til at modtage Arkitektforeningens borgmesterpris. Over de sidste 25 år har Køge udviklet sig fra en forurenet havne- og industriby til en levende by med en velbevaret historisk bymidte, et levende handelsstrøg og moderne boligområder af høj arkitektonisk kvalitet – og ikke mindst Køge Nord Station, der står som et arkitektonisk fyrtårn, når man ankommer til byen. Som borgmester over to byråds-perioder, fra 2007 -2013 og igen fra 2018 til i dag, har Marie Stærke brugt arkitekturen som et centralt redskab i udviklingen af Køge Kommune. Det har været af afgørende betydning for realiseringen af mange års – og skiftende byråds – planer og visioner.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +