Arkitektens Virke

Vil du vide mere? Kontakt:

Lars Autrup

Direktør

+45 29 69 52 12

lau@arkitektforeningen.dk

Som medlem af Akademisk Arkitektforening (MAA) arbejder jeg for, at arkitektfaget udmøntes og udvikles efter følgende faglige og etiske principper. Det gør jeg uafhængig af, hvor og i hvilken sammenhæng jeg arbejder.

Arkitekturen:

Som ambitiøs MAA arbejder jeg for levende og betydningsfuld formgivning inden for design, byggeri, by og landskab. Jeg lægger vægt på hensynet til skønhed, holdbarhed, brugervenlighed og livskvalitet. Min faglighed udspringer af indsigt i arkitekturen: Hvordan sted, rum og helheder spiller sammen, og hvordan dette samspil påvirker det enkelte menneske, samfundet og de fællesskaber, vi lever i. Med blik for både fremtid og historie.

Samfundet:

Som ansvarsbevidst MAA stræber jeg efter, at resultaterne af mit arbejde er bæredygtige. Respekt for miljøet, Menneskerettighederne, FN’s verdensmål og Parisaftalen 2015 om reduktion af drivhusgasser er retningsgivende for mit virke. Jeg lytter til og inddrager de interessenter, som mit arbejde berører, og som berører mit arbejde.

Integriteten:

Som troværdig MAA lægger jeg vægt på åbenhed og fairness i alle relationer – det gælder også, når vi konkurrerer. Jeg er derfor opmærksom på, at opgaver ikke overtages af andre, uden at der er afregnet først, og at udsatte kollegers arbejdskraft ikke udnyttes. Jeg arbejder for diversitet, inklusion, lige muligheder og klare retningslinjer.

Kompetencerne:

Som læringsorienteret MAA udvikler jeg løbende min faglighed, så jeg til enhver tid holder mig opdateret og kvalificeret til det arbejde, jeg udfører. Det gør jeg gennem indsamling, deling og udvikling af viden fra de forskellige faglige områder, som mit arbejde baserer sig på. Samt ved at sikre mig nødvendig indsigt i de krav og rammer, som lovgivning og økonomi sætter for mine opgaver. Som medlem af Akademisk Arkitektforening interesserer jeg mig aktivt for, hvordan disse principper bedst udmøntes, og hvilke dilemmaer de rejser.

Vil du vide mere? Kontakt:

Lars Autrup

Direktør

+45 29 69 52 12

lau@arkitektforeningen.dk

Om Arkitektens Virke

Arkitektens Virke er arkitektstandens etiske kompas for ageren i en stadig mere kompleks verden. Teksten er vejledende og vil løbende blive udviklet i takt med, at vores samfund forandrer sig og nye etiske spørgsmål melder sig som en del af den arkitektoniske praksis.

Arkitektens virke er udarbejdet på grundlag af input fra medlemmer og foreningen repræsentantskab og blev vedtaget af repræsentantskabet 29. oktober 2021 – og afløste dermed det tidligere “Arkitekters virke”.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +