Konkurrenceudvalg

Har du spørgsmål til konkurrenceudvalget?

Bodil Krohn

Sekretær

+45 30 85 90 04

bkh@arkitektforeningen.dk

Vedtaget af Arkitektforeningens repræsentantskab 19. maj 2017

§ 1. Opgave

Stk. 1. Udvalget har til opgave at være

1) rådgiver for bestyrelsen om forhold vedrørende konkurrencer med henblik på mulighederne for udvikling af fagets anseelse, kultur og vilkår.

2) udførende for bestyrelsen vedrørende godkendelse af nye fagdommere

3) udførende for bestyrelsen vedrørende konkrete opgaver af større varighed og kompleksitet efter nærmere aftale.

§ 2. Sammensætning

Udvalget består af 1 leder og 7 medlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet i henhold til administrationsvedtægten. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en stedfortræder for lederen. Ved udvalgets sammensætning skal det sikres, at to pladser besættes af medlemmer med særlig erfaring som udbyder af konkurrencer, to af udvalgets pladser besættes af medlemmer med erfaring i at deltage i konkurrencer som udførende.

§ 3. Sekretær

Udvalget betjenes af en sekretær, som indkalder til møder, udarbejder referater og udkast til årsberetning.

§ 4. Forretningsgang

1) Udvalget er beslutningsdygtigt, når lederen eller dennes stedfortræder og mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutning træffes om fornødent ved afstemning.

2) Der udarbejdes et beslutningsreferat fra møderne; referatet sendes efterfølgende til udvalgets medlemmer.

Udvalget bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang.

§ 5. Virksomhed

Udvalgets leder aflægger beretning om udvalgets virksomhed på repræsentantskabets årsmøde.

Forretningsorden

Konkurrenceudvalgets medlemmer

Lars Juel Thiis, leder, 2017-2020
Per Schulze, 2018-2022
Thomas Krarup, 2018-2021
Rosa Lund, 2018-2021
Kathrin Gimmel, 2018-2021
Carsten Rasmussen 2019-2021
Lisa Gustafsson 2019-2022
Thomas Ringhof 2019-2022

Har du spørgsmål til konkurrenceudvalget?

Bodil Krohn

Sekretær

+45 30 85 90 04

bkh@arkitektforeningen.dk

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +