Rets- og Responsumudvalget

Vil du vide mere?

Bodil Krohn

Sekretær

+45 30 85 90 04

bkh@arkitektforeningen.dk

Rets- og Responsumudvalget er en uvildig institution inden for Arkitektforeningen. Udvalgets opgave er at behandle sager og afsige kendelser i tvister af faglig, kollegial eller økonomisk art:

  • mellem arkitekter og deres klienter
  • mellem arkitekter indbyrdes
  • mellem byggeriets parter, når arkitektfaglige problemer indgår i tvisten.

Rets- og Responsumudvalget har egne vedtægter, der præciserer udvalgets opgaver.

Se vedtægterne

Behandlingstid

Behandlingstiden for klager indbragt for Rets- og Responsumudvalget er normalt 3 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor skriftveksling mellem parterne er afsluttet.

Rets- og Responsumudvalgets ydelser

Tvister

Rets- og Responsumudvalget kan søge tilvejebragt forlig mellem tvistens parter.

Hvis Rets- og Responsumudvalget vurderer, at et forlig ikke er muligt, afsiges en kendelse.

En kendelse vedrørende tvist omfattet af ABR 89 pkt. 9.0.1 kan indbringes for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg inden 4 uger fra kendelsens afsigelse.

Rets- og Responsumudvalgets kendelser kan eventuelt anvendes i forbindelse med et civilretligt søgsmål.

Responsum i retssager

Retsinstanserne i Danmark kan bruge Rets- og Responsumudvalget som responderende part, når faglige spørgsmål skal besvares i forbindelse med en retssag.

Syn og skøn

Rets- og Responsumudvalget virker som syns- og skønsinstitution.
Udvalget stiller forslag til syns- og skønsmænd i inden- og udenretlige sager.

Medlemmer af Arkitektforeningen har pligt til at deltage i en sags fremme og følge Rets- og Responsumudvalgets afgørelser.

Udvalgets medlemmer

Udvalget består af en leder og 6-12 medlemmer.

Alexandra Thygesen, leder 2019-2023
Kim Christiansen 2019-2022
Ole Holst 2017-2020
Inga Marie Thornval 2017-2020
Lise Gandrup Jørgensen 2017-2020
Pernille Arends 2017-2020
Klaus Petersen 2017-2020
Hanne Alrø 2018-2021
Lars Krogh 2018-2021

Vil du vide mere?

Bodil Krohn

Sekretær

+45 30 85 90 04

bkh@arkitektforeningen.dk

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +