Akademisk Arkitektforening

Prisopgave:bæredygtig shopping

Hvordan skaber man bæredygtig shopping i bykernerne?

Arkitektforeningen og De Samvirkende Købmænd (DSK) udskrev i november 2013 en prisopgave, der skal munde ud i innovative ideer til, hvordan man styrker detailhandelens vækst og forbedrer livet i de danske byer til glæde for os alle sammen.

En attraktiv og levende by hænger uløseligt sammen med et rigt forretningsliv og gode shoppingmuligheder. Men hvordan skaber man bedst rammerne for bæredygtig vækst, en stærk detailhandel og en attraktiv bykerne? Alt dette søges besvaret i en kort film.  

Afleveringsfristen udløb d. 27. februar 2014 og i alt 18 forslag blev indleveret. Konkurrencen går nu ind i sin bedømmelsesfase og afsluttes med en offentliggørelse af vinderen d. 11. april 2014. 

Se program

 

Kalender

Udgiv indhold