Akademisk Arkitektforening

Nyheder

Arkitekturens rolle i fremtidens klima

Den franske arkitektforening Le CIAF (Conseil pour l'International des Architectes Français), har lavet en lille film fra COP21 i Paris: Les architectes ont pris la parole - the architects took the floor.

Kom tæt på Yona Friedman på Louisiana ChannelEn af arkitekfagets store pionerer besøgte i starten af juli Arkitektforeningen til en workshop om mobil arkitektur og modulære konstruktioner.

Nu kan du se interviewet med Yona Friedman i Arkitektforeningen og høre pioneren uddybe sine ideer på Louisiana Channel.

Læs også Politikens interview med Yona Friedman

Besøg Allépavillonen i Kongens HaveFredag den 18. august blev det røde bånd klippet til åbningen af Allépavillonen i Kongens Have i København.

+2 målgruppe & optagelse

+2 uddannelsen er målrettet fastansatte arkitekter med minimum ét års anciennitet, som har taget afgang fra Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arktiekterur, Design og Konservering (KADK) eller en anden EU-anerkendt arkitektskole.

Der optages desuden et begrænset antalt kandidater fra Aalborg Universitet. Det er fordelt sådan, at 80 procent af pladserne er forbeholdt kandidater fra arkitektskolerne og 20 procent kandidater fra Aalborg Universitet.

Høringssvar om ændringen af loven om bygningsfredning

Arkitektforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslaget til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Spørgsmålet om, hvordan vi bedst forvalter vores fælles bygningskulturarv er helt afgørende for vores identitet og det samfund, vi er en del af.

København vil være vært for arkitekternes OLBæredygtighed skal skaffe International Union of Architects' verdenskongres til Danmark i 2023. Styrkede eksportmuligheder er blandt de forventede gevinster, hvis juryen peger på København den 10. september.


Spændingen stiger hos Arkitektforeningen, Realdania og Wonderful Copenhagen. De tre parter er gået sammen om at byde på værtskabet af (UIA) verdenskongres i 2023. Den 10.

Til kamp for værdierne og den gode kvalitet”Dét her er en fed opgave, og så er det i vores by! Det er hjerteblod.”


Balder Johansen, daglig leder af Logik & Co., tænder en cigaret og læner sig ind over en af de mange paller med hundredevis af stykker skåret træ. Lige nu er det svært at forestille sig, at de om få uger skal blive til en smuk pavillon, men Balder er fortrøstningsfuld.

Valgresultatet af urafstemningen ligger klartUrafstemningen om lovændringerne er nu slut. Resultatet blev et "ja" med 615 stemmer for og 59 stemmer imod.
Stemmeprocenten endte på 10,5.

Resultatet af urafstemningen er primært, at repræsentantskabsmødet fremover vil blive afholdt om efteråret, første gang i 2018, i stedet for om foråret som nu, og at årskonferencen fremover vil blive afholdt om foråret. 

Arkitektstuderende hædres for samarbejdsevner og kreativitet

Hvert år sveder hundredevis af arkitektstuderende på landets to arkitektskoler over komplekse projekter, der skal bane vejen for kommende generationers måde at skabe arkitektur på.

Nogle af de studerende skiller sig ud, ikke alene ved at skabe et flot arkitekturprojekt, men også fordi de har været særlig gode til at samarbejde, facilitere processer og bruge deres kreativitet. Til dem har Arkitektforeningen indstiftet legatet Arkitektforeningens Bachelorlegat på 15.000 kroner til studierejse eller anden uddannelsesrettet aktivitet.

Sommerskole i SeoulResilient Cities through Culture er overskriften for den sommerskole, som Arkitektforeningen i samarbejde med fonden ”Imaginations” arrangerer i Seoul i august/september 2017.


Sommerskolen er en del af den internationale arkitektforenings (UIA) kongres og generalforsamling og afholdes med arkitektskoler fra London, Seoul, København, Istanbul og Genoa og et antal bonusstuderende fra øvrige dele af verden.

Udgiv indhold