Akademisk Arkitektforening

Thomas Ringhof

Thomas Ringhof
MAA

Arkitekt

Valg 2015 - Lokalafdelingen København

Min motivation til at stille op til valget er både lysten til at være med og også en nysgerrighed efter at vide hvordan Arkitektforeningen arbejder.

Jeg mener Arkitektforeningen skal deltage kritisk, højlydt og vidende i debatten om udformningen af vores fysiske omgivelser og om arkitektprofessionens vilkår.

Jeg ville ønske, at Arkitektforeningen ville råbe højere om det, der er noget værd:

Forbedrer det byernes arkitektoniske værdi når det bliver nemmere at få tilladelse til at hænge en altan på facaden? Er vores uberørte kyststrækning mere værd med hoteller på? Bliver vores bykvarterer mere værd, hvis lokalplanen ikke indholder krav til bygningernes udformning? Ved den offentlige bygherre hvorfor det er noget værd for arkitekturen at afholde åbne arkitektkonkurrencer? Er rammeaftalerne noget værd, når alle arkitekter skal have lige adgang til fornuftige opgaver? Er det noget værd for arkitektprofessionen af 95 % af den samlede honorarmængde skaber omsætning hos kun 90 partnere?

Jeg har erfaring både fra tegnestuer og som privatpraktiserende arkitekt og hertil en mangeårig undervisningserfaring.

Efter at have opholdt mig en årrække i Tyskland og England kan jeg bidrage med friske og internationale synspunkter i en fælles debat.Faglige netværk

Kontakt

Thomas Ringhof
Østerbrogade 118 4 tv, 2100 København Ø
Danmark

Tlf: 24894074