Akademisk Arkitektforening

Nikoline Dyrup Carlsen

Nikoline Dyrup Carlsen
MAA

Arkitekt, studie Adjunkt KADK samt medstifter af ANARK

Jeg genopstiller til lokalledelsen i København.
Jeg vil gerne fortsætte med at arbejde for mere debat om vores fag og dets udviklingsmuligheder, med fokus rettet mod en stor interesse for netop Københavns by- og arkitekturudvikling.

Herudover mener jeg der findes store potentialer for fortsat at kunne styrke og udfordre et bedre link mellem landets arkitektuddannelser og det praktiserende arkitektfag.
Fagligt er min hverdag delt mellem Arkitekt, projektleder og designansvarlig hos Svendborg Architects, undervisning som Studie Adjunkt på KADK samt som medstifter og underviser på ANARK.DK. Det er min intention fortsat at understøtte dialog og udvikling på tværs af det akademiske og det praktiserende.

Check iøvrigt WWW.ANARK.DKKontakt

Tlf: 26270130