Akademisk Arkitektforening

Mette Prip Bonne

Mette Prip Bonne
MAA

Partner, Arkitekt MAA Rønnow Arkitekter A/S

Med mit kandidatur vil jeg bidrage til den videre udvikling af lokalafdelingens mange initiativer og medvirke til at sikre den fortsatte høje faglighed, den oplysende debat og den arkitektoniske kvalitet.
Med stort engagement ønsker jeg at videreføre arbejdet i ledelsen i AA Østifterne, hvor jeg har været repræsenteret i de forgangne 2 valgperioder.
Jeg vil bidrage til at vi i foreningsregi fortsat skaber øget opmærksomhed omkring det bebyggede miljø, vores bygningskultur og potentialet for foreningens og ikke mindst arkitektens arbejde og betydning – også uden for København.

Med min baggrund og daglige virke som restaureringsarkitekt har jeg et ønske om at skabe mere fokus og debat omkring arbejdet med den eksisterende bygningsmasse.
Vi øjner mange udfordringer i de kommende år, og jeg ønsker at bidrage til debatten om, hvorledes kulturarven sikres bedst muligt lokalt, regionalt og nationalt.
Hvordan udbredes interessen for det bebyggede miljø – også uden for hovedstaden? Hvordan sikrer vi, at den eksisterende bygningsmasse forbedres energimæssigt forsvarligt, tilgængelighedsmæssigt osv.? – og hvordan gøres dette så også ny viden, ny teknik og nye materialer kan komme i spil.

Jeg har afgang fra arkitektskolen i Aarhus, afd. for Restaurering, By- og Bygningspleje og har siden 2008 været partner i Rønnow Arkitekter A/S, der løser opgaver overalt på Sjælland.
Mit daglige arbejde består såvel af ledelsesmæssige funktioner og strategisk udvikling af virksomheden som almindeligt arkitektarbejde, især af projekteringsledelse og byggeledelse inden for bygningskultur og læringsmiljøer.
Privat er jeg bosat i Roskilde.Yderligere oplysninger