Akademisk Arkitektforening

Torben Wissing

Torben Wissing
MAA

Arkitekt - Arkitekterne.as Slagelse / Holbæk

Jeg er medlem af Østifternes bestyrelse og kasserer for afdelingen.

De sidste 3 år har jeg desuden været medlem af Arkitektforeningens konkurrenceudvalg.

Jeg vil arbejde for at vi i Østifterne forsat har en høj medlemsaktivitet med møder af høj faglighed. Vi skal sikre en bedre kommunikation til medlemmerne i vores område for eksempel ved udsendelse af referater fra bestyrelsesmøder i lokalafdelingen og link til andre faglige arrangementer.

I Arkitektforeningens regi vil jeg arbejde for at arkitekter igen prioriterer byplanlægningen. Stort set hele dette fagområde i kommuner, regioner og styrelser bemandes i dag med medarbejdere uden den nødvendige arkitektfaglige kompetence. Det er tab i forhold til det nødvendige samspil mellem bygningsarkitektur og byplanlægning.

Jeg er en engageret deltager omkring arkitektur og planlægning i mit lokalsamfund og er medlem af erhvervsrådet.

Jeg er uddannet på Institut for by- og landskabsplanlægning og har haft en offentlig karriere som planchef i Sorø og Ringsted.

I det private erhvervsliv, har jeg arbejdet 7 år i White arkitekter, de sidste år som partner, og jeg er nu associeret partner i arkitekterne.as Slagelse / Holbæk.

Medlem af AAs Repræsentantskab
Medlem af bestyrelsen for Østifterne.
Medlem af konkurrenceudvalget.Faglige netværk

Ingen netværk

Kontakt

Tlf: 20427259

E-mail: torben@wissing-arkitekt.dk