Akademisk Arkitektforening

Claus Boelsmand

Claus Boelsmand
MAA

Medindehaver Arkitekterne KØGE A/S

Jeg er praktiserende arkitekt i Køge og medlem af Østifternes ledelse siden 2007. De sidste 8 år som formand for ledelsen og senest som stedfortrædende ordfører i repræsentantskabet.
Til dagligt ligger min indsats som partner i Arkitekterne Køge, hvor jeg er skitserende og projekterende arkitekt hovedsageligt på bygningsopgaver og projektudviklingsopgaver.

Mit engagement i Arkitektforeningen er drevet af vigtigheden af, at vi som arkitekter har et fagligt forum på tværs af vores daglige virke, hvad enten vi er privatpraktiserende, offentligt ansatte, studerende eller arbejdssøgende.

I Østifternes ledelse vil jeg fortsat arbejde for gennem faglige arrangementer at give mulighed for debat og erfaringsudveksling mellem medlemmer. Ligesom jeg gennem dialog med landets kommuner og andre betydende aktører i byggeriet vil arbejde for, at ikke-arkitekter bibringes forståelse for vores tankegang og indsigt i vort fags bredde og betydning for det miljø vi skaber for hinanden.

I Arkitektforeningens regi vil jeg arbejde for et styrket samarbejde mellem lokalafdelingerne, så gode idéer og tiltag ikke holdes lokale, men bredes ud til så mange medlemmer som muligt.

Fagbladet Arkitekten er nu det mest betydningsfulde tidsskrift om dansk arkitektur, og er nu blevet en integreret del af Arkitektforeningen. Jeg vi i repræsentantskabet arbejde for at Arkitekten holdes levende og, at der arbejdes mod en digitalisering, der gør Arkitekten tilgængelig på flere digitale platforme.Relationer

  • Mette Prip Bonnes billede
  • Torben Wissings billede
  • Lone Backss billede
  • Anders Hulgaards billede
  • Rikke Cora Larsens billede
  • Knud Erik Holst Olesens billede
  • Kirsten Sanders billede
  • Poul Lind Jorsals billede