Akademisk Arkitektforening

Bente Melgaard

Bente Melgaard
MAA

ErhvervsPhDstuderende i Vejle kommune / SBI

Jeg sidder i repræsentantskabet som en af "de 19". Fra 2006-2014 har jeg været leder af lokalafdelingen Østjylland, og i 2009 blev jeg valgt ind i Arkitektforeningens bestyrelse, hvor jeg stadig sidder.

P.t. er jeg igang med en 3 årig erhvervsPhD i Vejle kommune, med titlen "Rum for det gode 'byliv' i forstaden - mellem ideal og hverdagsliv".

På det faglige felt interesserer jeg mig for forstaden, byen, bæredygtig byudvikling og klima.Faglige netværk