Akademisk Arkitektforening

Rikke Cora Larsen

Rikke Cora Larsen
MAA

Arkitekt MAA MDL

Jeg bor og arbejder som arkitekt i Nykøbing Falster
Som arkitekt er jeg meget optaget af at skabe sammenhænge og fremhæve de stedbundne kvaliteter og potentialer på en egn hvor ting ofte bliver indrettet umiddelbart praktisk og ikke altid med blikket for den store helhed. Med få midler og det rigtige greb skal der ofte ikke så meget til at få fantasiske historier frem som giver mening til det sted vi bor og andre en forståelse af det sted de besøger.
Med mit engagement og brede netværk ønsker jeg at videreføre arbejdet i ledelsen i AA Østifterne, hvor jeg har været repræsenteret i de 3 forgangne valgperiode.
Jeg mener det er vigtigt at have repræsentanter for vores fag spredt ud i hele landet.
Jeg vil gerne medvirke til at man lokalt og regionalt får øjnene op for at perspektivere arkitektens rolle som mediator på tværs af mange forskellige fag- og borgergrupper.
I mit daglige virke som primært landskabsarkitekt på en privat tegnestue i Nykøbing Falster arbejder jeg med størstedelen af mine opgaver i provinsbyerne og det åbne land. Her er en fantastisk mulighed for at præge debatten og være med til sætte fokus på yderområdernes potentialer.Faglige netværk

Ingen netværk

Kontakt

Rikke Cora Larsen
Bygaden 35, Nagelsti, 4800 Nykøbing F
Danmark