Bæredygtig udvikling

Arkitekters evne til at arbejde helhedsorienteret og tænke nye løsninger for fremtidens byer, bygninger og landskaber er en afgørende brik i den grønne omstilling. Find viden, værktøjer og inspiration nedenfor.

Feldballe Friskole på Djursland er opført af biobaserede materialer. Projektet er udviklet af Henning Larsen i samarbejde med EcoCocon. Foto: Rasmus Hjortshøj, COAST

Som arkitekter tager vi ansvar for samfundet. Vi både kan og skal gå foran i en kulturforandring, som sætter nye standarder for bæredygtighed og er forankret i skønheden. En kulturforandring, hvor vi sammen opnår grundlæggende nye måder, som vi planlægger, bygger og bor på.

Sådan arbejder vi for bæredygtig udvikling

  • Vi sætter fokus på transformation og bevaring i et bæredygtigt perspektiv
  • Vi arbejder for en mere bæredygtig fysisk planlægning – herunder en mere helhedsorienteret og ansvarlig planlægning af energilandskaber og kystsikring
  • Vi hjælper udvikling og implementering af nye biogene materialer på vej
  • Vi har fokus på implementering af FN’s 17 Verdensmål i praksis
  • Vi arbejder for et grønnere BR18 med bedre mulighed for udvikling og afprøvning af nye materialer og byggemetoder

Få overblik over aktuelle projekter, analyser, viden og værktøjer på denne side.

Projekt: Agenda Earth

Agenda Earth er et tværfagligt projekt for en bæredygtig udvikling af vores fysiske rum og lovgivningsmæssige rammer. Følg med, når vi lancerer arrangementer, åbne calls mm.

Projekt: Copenhagen Lessons

Som kulminationen på UIA Verdenskongressen for Arkitekter præsenterede præsident og arkitekt MAA Natalie Mossin, “The Copenhagen Lessons”. De består af 10 principper for en hurtig og radikal ændring i det byggede miljø for at opnå FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål (SDG’erne). Arkitektforeningen arbejder for, at principperne kommer ud at leve i praksis.

Arkitekturen og FN’s 17 verdensmål

De 17 verdensmål kan bruges som et relevant arbejdsredskab for arkitekter. Verdensmålene gør det lettere at konkretisere og kommunikere bæredygtigheden i konkrete projekter og giver et helhedsblik, som motiverer til at integrere flere aspekter af bæredygtighed i projekterne.

Arkitekterne har for længst taget FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling til sig. Det er en bunden opgave i omstillingen af vores samfund, som i fremtiden vil være udfordret af øget urbanisering, ressourceknaphed og klimaforandringer. Faget spænder fra regional planlægning til hver eneste bolig. Og derfor har arkitekturen både relevans for verdensmålene, når det gælder udvikling af nye og mere bæredygtige måder at bygge på, og fordi vores fysiske rammer har så stor indvirkning og indflydelse på vores liv og hverdag.

Flere af de 17 verdensmål relaterer sig direkte til arkitektur: #7 bæredygtig energi, #9: Industri, Innovation og Infrastruktur, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #12 Ansvarligt forbrug og produktion, #13 Klimaindsats. Hertil kommer de verdensmål, hvor arkitekturen har en indirekte indflydelse såsom #3 Sundhed og trivsel, #5 Ligestilling mellem kønnene og #15 Livet på land.

Værktøj: Sæt fokus på bæredygtighed tidligt i processen

Verdensmålsbarometeret er et dialogredskab for bygherrer og rådgivere. Brug det tidligt i processen til at sikre fokus på bæredygtighed i byggeprogrammer samt i udbud- og konkurrenceprogrammer. Vi har udarbejdet barometeret sammen med Bygherreforeningen.

Netværk for arkitektur og verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er højaktuelle og udgør tilsammen et vigtigt fælles afsæt i den grønne omstilling. Med dette gratis medlemsnetværk undersøger vi, hvad arkitekter kan gøre for at hjælpe med at opnå dem.

Design og foto: Lene Sørensen Rose

Guide til nyere dansk arkitektur

Læs om 60 danske projekter, som bidrager til FN’s Verdensmål

International guidebog præsenterer 60 nyere danske arkitekturprojekter, som hver på deres måde bidrager til at opbygge stærkere lokalsamfund, forbedre sundhed og livskvalitet, håndtere klimaforandringerne og udfordre vores forbrug af jordens ressourcer. Guidebogen er udgivet af Arkitektforeningen i anledning af UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023.

Læs mere

Analyser og værktøjer

Arkitektforeningen bidrager løbende til udvikling og formidling af analyser og værktøjer, som styrker bæredygtig udvikling.

Analyse: Renovering gavner klima og økonomi

Klimamæssigt – og i de fleste tilfælde også totaløkonomisk – betaler det sig at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Og det gælder alt fra enfamiliehuse til store offentlige byggerier. Det viser en analyse fra partnerskabet Renovering på Dagsordenen, som Arkitektforeningen er med i. Analysen er udarbejdet af Rambøll.

Værktøj: DGNB Diamant evaluerer arkitektonisk kvalitet

Bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet er to sider af samme sag. Derfor har Arkitektforeningen bidraget til at udvikle certificeringsværktøjet DGNB Diamant, som tildeles byggerier af høj arkitektonisk kvalitet.

Social bæredygtighed

Når man taler om bæredygtighed inden for arkitektur, byudvikling og byggeri handler det ofte om miljømæssig bæredygtighed. Men vores fysiske rammer er også vigtige for den sociale bæredygtighed. Arkitekturen kan nemlig bidrage til at skabe tryghed og fællesskaber på tværs af sociale og kulturelle lag, sikre inklusion, lighed og mangfoldighed eller udmønte sig i boligtilbud, der understøtter nutidens familieformer og tilskynder til et sundt og aktivt liv.

Se aktuelle projekter med fokus på social bæredygtighed nedenfor.

Samarbejde med Arkitekter Uden Grænser

Arkitektforeningen arbejder tæt sammen med Arkitekter Uden Grænser. Formålet er, at de to foreninger deler viden og erfaringer, støtter hinandens arbejde og opbygger fælles synergier.

Projekt: Demokratisk genopbygning af Ukraine

Projektet undersøger ukrainernes traditioner for byudvikling, deres forventninger til genopbygningen samt de lovgivningsmæssige og administrative rammer, der skal understøtte den. Dreyers Fond støtter projektet, som har fokus på den danske samarbejdsby Mykolajiv.

Projekt: Arkitekter hjælper kriseramte kvinder i Danmark

Arkitektforeningen, Røde Kors og KAB samarbejder om projektet ’Fra Bolig til Hjem’, der skal hjælpe kvinder og børn fra krisecentre i overgangen til et liv i egen bolig. Vi har engageret 135 frivillige arkitekter, og med deres hjælp har vi åbnet Fra Bolig til Hjem i otte byer: København, Svendborg, Odense, Vejle, Kolding, Fredericia, Aarhus og Aalborg.

Undersøgelse: Behov for kunstnermiljøer i de større byer

Kunsten og kunstnere er med kreativitet og eksperimenter med til at skabe mangfoldighed og liv i byerne i Danmark. Men hvordan sikrer vi betalbare boliger og atelierer, så kunstnerne kan blive i storbyen? Det giver undersøgelsen ”Kunstnermiljøer – udviklingen af den blandede by” et velunderbygget bud på – i form af konkrete scenarier for fremtidens kunstnerboliger og fællesskaber.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +