DGNB Diamant certificerer bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet

Arkitektonisk kvalitet understøtter bæredygtighed i byggeriet. DGNB Diamant er et redskab til at evaluere den samlede arkitektoniske vision og skabe et fælles sprog for byggeriets centrale arkitektoniske elementer og kvaliteter – alt sammen i et bæredygtighedsperspektiv.

Skaering Baek Rubow Arkitekter Foto Thomas Lindblad.jpg
Skæring Bæk af RUBOW Arkitekter er certificeret med DGNB Diamant i 2023. Foto: Thomas Lindblad.
Kontakt

Dorte Sibast

Udviklingschef

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

Hvad er DGNB Diamant?

DGNB-Diamant er en del af certificeringsordningen DGNB, som Rådet for Bæredygtigt Byggeri står bag. Formålet med tillægsudmærkelsen DGNB Diamant er at understøtte, tydeliggøre og fremhæve arkitektonisk kvalitet i det DGNB-certificerede byggeri. Det sker gennem uafhængig vejledning og evaluering af det konkrete projekt, som foretages af Arkitektforeningens fagdommere MAA.

DGNB Diamant-certificeringen sikrer, at den arkitektoniske kvalitet får samme vægtning som de tekniske løsninger, når man som bygherre vælger at bygge et byggeri med en certificeringsordning.

DGNB Diamant fortolker de klassiske arkitektdyder – brugbarhed, holdbarhed og skønhed – i et bæredygtighedsperspektiv. Det betyder, at projektets behandling af sted, rumligheder og detaljering vurderes kvalitativt.

En diamantcertificering indebærer også, at projektet modtager en vurdering af, hvordan udformning, materialevalg og brug over tid kan skabe kvaliteter, der bidrager markant til bygningskulturen. Kvaliteterne bedømmes i forhold til omhu, klarhed og originalitet efter fagdommernes skøn.

DGNB Diamant er udviklet i et tæt samarbejde mellem Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen.

Hvordan opnår man en diamantcertificering?

For at opnå DGNB Diamant skal byggeriet gennemgå en bedømmelsesproces i to trin:

  • Første trin består af sparring og dialog for bygherren, projektteamet og de udpegede fagdommerne. Den første evaluering afholdes senest i dispositionsforslagsfasen.
  • Andet trin består af fagdommernes besigtigelse af det færdige projekt med dialog og evaluering. På den måde er certificeringen med til at understøtte og fastholde de kvaliteter, der var vigtige i trin 1, frem til byggeriets færdiggørelse i trin 2.

Vil du være klogere på DGNB Diamant?

Rådet for Bæredygtigt Byggeri har udarbejdet en publikation om, hvordan bygninger evalueres for at opnå udmærkelsen.

Hent publikationen gratis lige her

Kontakt

Dorte Sibast

Udviklingschef

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

FAKTA

Hvad er DGNB?

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – en tysk nonprofit organisation, der har udviklet et system til bæredygtighedscertificering af bygninger og byområder. I Danmark varetages DGNB-certificeringen af Rådet for Bæredygtigt byggeri.

Konceptet for DGNB Diamant er udviklet af DGNB i Tyskland, men videreudviklet og tilpasset danske forhold af Rådet for Bæredygtigt Byggeri i tæt samarbejde med Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder.

Det danske DGNB-certificeringssystem bygger på FN’s definition af bæredygtighed. Man evaluerer et byggeri eller byområde ud fra en række kriterier, der handler om hvor meget hvert valg påvirker bæredygtigheden, indenfor DGNB’s fem hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet.

Visualisering: Tietgenskolen i Odense af Kjær og Richter

Få en uvildig vurdering af projektet

Har du brug for en fagdommer MAA?

Arkitektforeningens fagdommere kan udpeges til alt fra bedømmelsesprocesser i konkurrencer og udbud til bygningspræmieringer og arkitekturråd – og selvfølgelig DGNB Diamant. En fagdommer MAA formidler det arkitektoniske indhold og ruster jer til at træffe de beslutninger for arkitekturen, som er bedst for jer.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +