Et grønnere BR18

Unødig kompleksitet og højere omkostninger til dokumentation går ud over den arkitektoniske kvalitet og fordyrer byggeriet. Det er nogle af konsekvenserne af Bygningsreglementet (BR18). Arkitektforeningen arbejder for en snarlig revision af BR18 og anbefaler, at reglementet deles op, så det tager hensyn til byggeriets størrelse og kompleksitet.

Pavillon i stampet lerjord og træ. Pavillon og foto af ReVærk
Kontakt

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Bygningsreglementet BR18 er vigtigt for arkitekters arbejde, da det sætter de lovgivningsmæssige rammer for byggeriet, og fordi overholdelsen er nødvendig for at få den nødvendige byggetilladelse. Men med det seneste bygningsreglement, BR18, er der risiko for, at ændringerne får en negativ indflydelse på den generelle arkitektoniske kvalitet og muligheden for helhedsorienterede løsninger.

Arkitektforeningen arbejder for en grundig samlet revision af BR18.

Sådan arbejder vi for et mere enkelt og bæredygtigt BR18

  • Arkitektforeningen er i dialog med politikerne og Folketinget. Vi fører også løbende samtaler med Social- og Boligstyrelsen og kommunerne.
  • Vi indgiver høringssvar til revision af BR18 og inddrager her viden og erfaringer fra medlemmerne.
  • Vi er en del af ”Strateginetværk for bæredygtigt byggeri”, der arbejder for implementeringen af politiske initiativer, der skal gøre den samlede byggebranche mere bæredygtig – herunder en revision af BR18. I netværket sidder også Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Konstruktørforeningen, Træinformation, Dansk Standard, Københavns Kommune, VELTEK, KL og DBI m.fl.
  • Internt i foreningen har vi nedsat et advisory board, som samler, diskuterer og deler medlemmernes viden og erfaringer med BR18, både i praksis og i kommunerne.
  • Vi udbyder kurser, som hjælper deltagerne med at håndtere de udfordringer og risici, som BR18 medfører her og nu. Se alle kommende kurser her.

Viden bag: Sådan påvirker BR18 arkitekturen og arkitekters arbejde?

I april 2023 offentliggjorde Arkitektforeningen den første reelle undersøgelse af BR18’s betydning for arkitekters arbejde. Vi bruger blandt andet undersøgelsen i vores dialog med beslutningstagerne og pressen.

Undersøgelsens hovedpointer er:

  • 83 procent af arkitekt MAA’erne mener, at BR18 har medført øgede omkostninger, som fordyrer byggeriet.
  • 71 procent vurderer, at sagsbehandlingstiden er steget som følge af BR18
  • 40 procent oplever, at BR18 gør det svært at bygge mere miljø- og klimamæssigt bæredygtigt.
  • Undersøgelsen viser også, at reglementets fokus på tekniske løsninger kræver, at arkitekterne bruger flere kræfter på dokumentation, og at det levner mindre tid til kreativ udvikling.

Du kan læse mere om BR18’s konsekvenser for arkitekturen i undersøgelsen og artiklerne nedenfor.

Kontakt

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +