Projekt START

Open call til nystartede arkitektvirksomheder og kommuner. Med Projekt START vil Dreyers Fond og Arkitektforeningen gøre det nemmere for vækstlagets tegnestuer at komme ind på markedet. Ved at matche nyetablerede talenter med konkrete opgaver i kommunerne er målet, at begge parter skal få øjnene op for samarbejdets muligheder.

Stavtrup Børnelandsby. Arkitekt og foto: ReVærk
Kontakt

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Projekt START kaster lys over vækstlagets potentiale

Lige dele talent, passion og vision er brændstoffet hos mange nystartede arkitektvirksomheder. Den nystartede tegnestue er ofte villig til at lægge tid og hjerteblod i bygherrens projekt, men manglende referencer og erfaring gør, at man ofte vælges fra, når opgaver bliver udbudt – ikke mindst når det gælder de kommunale opgaver.

Derfor skal Projekt START bane vejen for et bredere felt af muligheder i valg af samarbejdspartnere og øge opmærksomheden på den værdi, som samarbejdet med en mindre arkitektvirksomhed kan give kommunen. Helt konkret skal projektet matche unge talenter med konkrete opgaver i kommunerne og støtte en række kommunale pilotprojekter, som kan tjene til eksempler på, hvordan samarbejdet med vækstlaget kan føre til nytænkende løsninger af stor værdi.

Læs mere og se, hvordan I er med, længere nede på siden.

Kontakt

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

PARK'N'PLAY i Nordhavn, JAJA Architects mfl., 2016. Foto Rasmus Hjortshøj/Coast Studio

Foto: Rasmus Hjortshøj og JAJA Architects

Styrk din ansøgning til Projekt START

Kom til workshop og få inspiration og sparring til din ansøgning

Kommer du fra en nyetableret tegnestue, som vil byde ind på Projekt START? Så tilmeld dig projektets workshopforløb og få sparring og inspiration til din ansøgning. Det kræver blot, at I opfylder ansøgningsvejledningens fire kriterier – find dem i ansøgningsvejledningen nedenfor. Forløbet bygges op over to eftermiddage i august og september 2021. Tilmeld dig senest 16. august 2021

Tilmeld dig

Sådan er I med

For en nystartet tegnestue kan START opbygge konkret og dokumenterbar erfaring og blive springbræt til flere opgaver og mere synlighed i det faglige felt. Og kommunen kan bruge samarbejdet til at løse højaktuelle udfordringer i den fysiske planlægning – lige fra udvikling af de mindre byer og placering af tekniske anlæg i landskabet til formgivning af de kommunale byrum og bygninger eller afprøvning af nye metoder for involvering.

For at være med skal de deltagende virksomheder og kommuner have lyst til at indgå i nye konstellationer og til at udforske og udfordre rammerne for samarbejdet henimod et bedre fælles grundlag for nye løsninger af høj arkitektonisk kvalitet.

Kommer du fra en tegnestue?

Tegnestuer byder ind på projektet ved at sende en ansøgning til Projekt START. Udvælgelsen foregår på baggrund af et manifest fra tegnestuen, som – sammen med udvalgte arbejder – bliver tegnestuens visitkort og indgang til samarbejde med kommunerne. På baggrund af ansøgningerne vælges op til 30 virksomheder, som viser høj faglig kvalitet, integritet og originalitet i ansøgningen. I udvælgelsen lægges også vægt på en faglig spredning.

Hent ansøgningsvejledning til nystartede tegnestuer

Ansøgningsfrist er den 13. september 2021.

Kommer du fra en kommune?
Interesserede kommuner kan melde sig som partner på projektet. Der indgås løbende partnerskaber med kommuner, hvor mindre opgaver i porteføljen tilegnes vækstlaget, eller hvor behovet for arkitektonisk nytænkning og kvalificering er stort, men ressourcerne til at få sat skub i udviklingen er få. Vi kan hjælpe med at præcisere opgaven og udbuddet. I nogle tilfælde kan vi også yde økonomisk støtte.

Hent invitation til kommuner

Vi tilbyder alle tegnestuer og partnerskabskommuner et skræddersyet forløb med henblik på at kvalificere og understøtte samarbejdet.

Hvert match mellem de deltagende tegnestuer og kommuner omkring de konkrete opgaver foregår i samarbejde mellem Projekt START og den enkelte kommune. Ikke alle deltagende tegnestuer er derfor garanteret et konkret projekt.

 

Sådan er processen

Projekt START kører som et treårigt forløb fra medio 2021 og indtil 2024. Processen, som gentages i flere rul hen over projektperioden, er:

19. august 2021: Workshopforløb for tegnestuer 

Workshopforløb med inspiration og redskaber til at skærpe den faglige vision og ståsted og udarbejde manifestet til ansøgningen. Meld dig til senest den 16. august.

13. september 2021: Ansøgningsfrist for tegnestuer

Ansøgning afleveres i form af et manifest med en understøttende portefølje.

Medio september: Tegnestuer udvælges

Udvælgelse af et hold af nystartede tegnestuer, som repræsenterer talentet og vækstlagets faglige og geografiske spredning.

Efteråret 2021: Opstart af samarbejder

Individuelle og fælles møder med deltagerne med henblik på at rammesætte konkrete START-projekter og matche de første kommuner og tegnestuer.

Samarbejde med kommunerne om et kvalificeringsforløb for de deltagende tegnestuer.

Foto: STED og Anders Graver

Netværk for vækstlaget

Vær med til at kaste lys over vækstlagets potentiale

Yngre tegnestuer har energi og evne til nytænkning og en arbejdsform, som kan føje ekstra værdi til et projekt. I dette gratis netværk drøfter vi udfordringerne og kaster lys over vækstlagets særlige profil og potentialer.

Læs om netværket og tilmeld dig
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +