Projekt START

Med Projekt START vil Dreyers Fond og Arkitektforeningen gøre det nemmere for vækstlagets tegnestuer at komme ind på markedet. Ved at matche nyetablerede talenter med konkrete opgaver i kommunerne er målet, at begge parter skal få øjnene op for samarbejdets muligheder. 50 nyetablerede tegnestuer har nu budt ind, og op til 30 udvalgte tegnestuer offentliggøres senere på efteråret.

Friluftshuset ved Silkeborg. Arkitekt og foto: ReVærk og Martin Graversen
Kontakt

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Projekt START kaster lys over vækstlagets potentiale

Lige dele talent, passion og vision er brændstoffet hos arkitekturens vækstlag. Den nystartede tegnestue er ofte villig til at lægge tid og hjerteblod i bygherrens projekt, men manglende referencer og erfaring betyder også, at man vælges fra, når opgaver bliver udbudt – ikke mindst når det gælder de kommunale opgaver.

Derfor skal Projekt START bane vejen for et bredere felt af muligheder i valg af samarbejdspartnere og øge opmærksomheden på den værdi, samarbejdet med en mindre arkitektvirksomhed kan give kommunen.

Helt konkret skal START matche nyetablerede talenter med konkrete opgaver i kommunerne og støtte en række kommunale pilotprojekter, som kan tjene til eksempler på, hvordan samarbejdet med arkitekturens vækstlag kan føre til nytænkende løsninger af stor værdi.

Skræddersyet forløb

Med Projekt START tilbyder vi de udvalgte tegnestuer og partnerskabskommuner et skræddersyet forløb med henblik på at kvalificere og understøtte samarbejdet. For at være med skal de deltagende virksomheder og kommuner have lyst til at indgå i nye konstellationer og udforske og udfordre rammerne for samarbejdet henimod et bedre fælles grundlag for nye løsninger af høj arkitektonisk kvalitet.

Hvert match mellem de deltagende tegnestuer og kommuner omkring de konkrete opgaver foregår i samarbejde mellem Projekt START og den enkelte kommune. Ikke alle deltagende tegnestuer er derfor garanteret et konkret projekt.

Kontakt

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Manifestworkshop for ansøgere. Flere end 30 ansøgere mødte deltog i Projekt STARTs manifestworkshop i september. De færdige manifester indgår nu som en del af bedømmelsen. Foto: Alonso Mayo

50 tegnestuer har søgt

For en nystartet tegnestue kan START opbygge konkret og dokumenterbar erfaring og blive springbræt til flere opgaver og mere synlighed i det faglige felt.

50 tegnestuer har nu budt ind på projektet ved at sende en ansøgning. Udvælgelsen foregår på baggrund af et manifest, som – sammen med udvalgte arbejder – bliver tegnestuernes visitkort og indgang til samarbejde med kommunerne. På baggrund af ansøgningerne vælges op til 30 virksomheder, som viser høj faglig kvalitet, integritet og originalitet i ansøgningen. I udvælgelsen lægges også vægt på en faglig spredning.

Se ansøgningsvejledning til tegnestuer

BEMÆRK: Ansøgningsfristen udløb den 13. september 2021, og de udvalgte tegnestuer offentliggøres senere på efteråret.

Kommuner kan stadig være med

For kommunen kan samarbejdet med tegnestuerne bruges til at løse højaktuelle udfordringer i den fysiske planlægning – lige fra udvikling af mindre byer og placering af tekniske anlæg i landskabet til formgivning af de kommunale byrum og bygninger eller afprøvning af nye metoder for involvering.

Interesserede kommuner kan stadig melde sig som partner på projektet. Der indgås løbende partnerskaber med kommuner, hvor mindre opgaver i porteføljen tilegnes vækstlaget, eller hvor behovet for arkitektonisk nytænkning og kvalificering er stort, men ressourcerne til at få sat skub i udviklingen er få.

Arkitektforeningen kan hjælpe med at præcisere opgaven og udbuddet, og i nogle tilfælde kan vi også yde økonomisk støtte.

Hent invitation til kommuner

Sådan er processen

Projekt START kører som et treårigt forløb fra medio 2021 og indtil 2024. Processen, som gentages i flere rul hen over projektperioden, er:

19. august 2021: Workshopforløb for tegnestuer 

Workshopforløb med inspiration og redskaber til at skærpe den faglige vision og ståsted og udarbejde manifestet til ansøgningen. (Er afholdt)

13. september 2021: Ansøgningsfrist for tegnestuer

48 tegnestuer har hver afleveret deres ansøgning i form af et manifest med en understøttende portefølje.

Oktober: Tegnestuer udvælges

Udvælgelse af et hold af nystartede tegnestuer, som repræsenterer talentet og vækstlagets faglige og geografiske spredning.

Efteråret 2021: Opstart af samarbejder

Individuelle og fælles møder med deltagerne med henblik på at rammesætte konkrete START-projekter og matche de første kommuner og tegnestuer.

Samarbejde med kommunerne om et kvalificeringsforløb for de deltagende tegnestuer.

video/mp4

Ørsteds Haver på Frederiksberg. Projekt af tegnestuen LOKAL. Foto: Thomas Rockail Muus

Netværk for vækstlagstegnestuer

Vær med til at kaste lys over vækstlagets potentiale

Nyetablerede tegnestuer har energi og evne til nytænkning og en arbejdsform, som kan føje ekstra værdi til et projekt. I dette gratis netværk drøfter vi udfordringerne og kaster lys over vækstlagets særlige profil og potentialer.

Læs om netværket og tilmeld dig
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +