Planlægning

Helhedsorienteret fysisk planlægning er afgørende for håndtering af udfordringer som bl.a. klimaforandringer, en presset natur, kampen om arealerne og social skævvridning mellem land og by. Arkitektforeningen arbejder for at få genindført den regionale planlægning og sikre, at kommunerne har de rette redskaber til at styre udviklingen i en mere bæredygtig retning.

I 2023 gik Byplanprisen til Københavns Kommune for Det Store Sydhavnsløft. Her Karens Minde Aksen af Schønherr. Foto: Schønherr/Thomas Hjorth Vesterbæk og Jens Juul Thiis
Vil du vide mere?

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Arkitektforeningen arbejder for at fremme en helhedsorienteret fysisk planlægning, som kan sikre en smuk og ansvarlig udvikling af vores bygninger, byer og landskaber. Vores mærkesager er:

  • Bedre kobling mellem plan- og byggelov.
  • Flere redskaber til en mere bæredygtig fysisk planlægning
  • Øget tværkommunal og regional planlægning.

Sådan arbejder vi for at styrke planlægningen

Debat, netværk og videndeling: Vi sætter planloven og kommunernes planlægning til debat i vores planfaglige netværk og inddrager medlemmernes viden og erfaringer i vores politiske arbejde.

Høringssvar: Vi afgiver høringssvar, når der varsles planlovsændringer. Følg vores høringssvar her.

Ny national arkitekturpolitik: Arkitektforeningen er repræsenteret i den ekspertgruppe, der rådgiver Slots- og Kulturstyrelsen om udvikling af en ny national arkitekturpolitik. Den seneste, Mennesker i Centrum, er fra 2014. Ved regeringsskiftet i 2019 var dette et tema i Arkitektforeningens henvendelse til den nytiltrådte kulturminister, og vi fortsatte med at lægge pres på regeringen for at opdatere arkitekturpolitikken. Find mere info om det igangværende arbejde her.

Vil du vide mere?

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Vi arbejder for flere og bedre arkitekturpolitikker

Alle kommuner kan have gavn af en arkitekturpolitik. Her finder du inspiration, gode argumenter og eksempler og en trinvis guide til, hvordan man som kommune skaber, driver og udvikler en arkitekturpolitik.

Byplanprisen – vi sætter pris på god planlægning

Sammen med Dansk Byplanlaboratorium uddeler Arkitektforeningen Byplanprisen til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber.

Søger du råd?

Få hjælp til arkitekturpolitik

Vi tilbyder gratis strategisk rådgivning til kommuner, der vil have hjælp til at udvikle en arkitekturpolitik.

Kontakt os
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +