Akademisk Arkitektforening

Konkurrenceudvalg

Arkitektforeningens vedtægter for konkurrenceudvalget definerer følgende:  

Konkurrenceudvalget bistår leder af Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling med rådgivning bl.a. i forhold til afdelingens udviklingsarbejde. Udvalget bidrager endvidere med anbefalinger i forhold til evaluering og udvikling af konkurrenceinstitutionen. Konkurrenceudvalget rådgiver bestyrelsen om konkurrenceinstitutionen.

Udvalget består af 1 leder og 7 medlemmer, der alle vælges af Repræsentantskabet i henhold til administrationsvedtægten. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en stedfortræder for lederen. Ved udvalgets sammensætning skal det sikres, at to pladser besættes af medlemmer med særlig erfaring som udbyder af konkurrencer, to af udvalgets pladser besættes af medlemmer med erfaring i at deltage i konkurrencer som udførende.


Konkurrenceudvalgets medlemmer:

Lars Juel Thiis, leder (2014-17)
Dorte Mandrup (2015-18)
Eva Jarl Hansen (2016-19)
Hans Jørgen Vesthardt (2015-18)
Mette Mogensen (2016-19)
Rikke Hansen (2015-18)
Thomas Krarup (2015-18)
Lars Autrup (2016-19)

Årstallene i parentes betegner udvalgsmedlemmernes valgperiode.