Vi kæmper for arkitektonisk kvalitet

Arkitektforeningen arbejder for at fremme den arkitektoniske kvalitet i alle led af samfundets fysiske udvikling. Fra ændringer i bygningsreglementet til arkitekturpolitik og de lovgivningsmæssige rammer, der skal sikre en smuk og bæredygtig udvikling af vores bygninger, byer og landskaber. Her kan du læse om vores mærkesager.

Arkitekturpolitik i kommunerne

God arkitektur starter i kommunen

Forskønnelse, kulturarv og bæredygtig forandring. Når der omdannes eller bygges nyt, er det ofte i kommunerne, beslutningerne tages. Derfor arbejder Arkitektforeningen for, at alle kommuner får en arkitekturpolitik med fokus på de kvaliteter, der kendetegner kommunen. Men også sikrer, at fremtidens krav til f.eks. klima tænkes ind. Læs mere om vores arbejde med arkitekturpolitik.

Bæredygtig udvikling

Se hvordan Arkitektforeningen arbejder for at fremme bæredygtighed.

Arkitektur er en essentiel del af den bæredygtige omstilling, og der er brug for arkitekters evne til at arbejde helhedsorienteret og tænke nye løsninger for fremtidens byer, bygninger og landskaber. Men ingen løser den bæredygtige omstilling alene. Det kræver kræver videndeling og samarbejde på tværs af faget – og at bygherrer, politiske beslutningstagere og lovgivning støtter op om det. Læs mere om, hvordan Arkitektforeningen arbejder med at fremme en bæredygtig dagsorden, hvor æstetik og bæredygtighed går hånd i hånd.

Boligpolitik

Se mere

Arkitektforeningen prioriterer boligpolitik højt. Vi arbejder for at sikre blandede byer og bydele, at der bygges flere almene boliger, og at der skabes mulighed for at etablere nye boformer og fællesskaber. Vi ønsker, at sociale og fysiske indsatser skal gå hånd i hånd i udsatte boligområder, og at udviklingen tager udgangspunkt i området og det enkelte boligbyggeri.

Arkitektforeningens høringssvar

Se vores høringssvar

Arkitektforeningen er høringspart, når der laves ændringer i lovgivningen om det fysiske miljø. For eksempel afgav vi høringssvar, da Fingerplanen skulle moderniseres i 2016 og revideres igen i 2019. Det samme i de efterfølgende høringer om modernisering af Planloven om oversvømmelser og erosion og høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning.

Debat om diversitet

Diversitet og sexisme i arkitektstanden

Som Arkitekternes standsforening arbejder vi for at højne den arkitektoniske kvalitet – og skabe de bedst mulige vilkår herfor. Set i lyset af den aktuelle sexismedebat stiller vi derfor en platform til rådighed for en konstruktiv debat om diversitet i arkitektstanden.

Se mere

Vores vision

Arkitektforeningen formidler arkitekturens værdiskabelse til alle og fremmer arkitekturens vilkår. Arkitektforeningen sikrer medlemmerne værdi af MAA-titlen gennem fællesskab, et højt fagligt niveau og engagement i faget. Arkitektforeningen understøtter ligeledes det tværfaglige arbejde inden for branchen af planlægning, landskab, byer, byggeri og design.

Læs vores strategi

Blandede byer og nye boligformer

Arkitektforeningen prioriterer boligpolitik højt. Vi arbejder for blandede byer og bydele, nye boformer og flere almene boliger.  Sociale og fysiske indsatser skal gå hånd i hånd i udsatte boligområder, og udviklingen bør tage udgangspunkt i området og det enkelte boligbyggeri.

Regionale løsninger på fremtidens planlægning

Klimaforandringer og social skævvridning mellem by og land er udfordringer, der også skal løses på regionalt niveau. Arkitektforeningen arbejder derfor på at få genindført den regionale plantænkning.

En grøn omstilling af byggeriet

Arkitektforeningen arbejder målrettet for at udbrede FN’s 17 verdensmål og cirkulær økonomi i byggesektoren. Vi vil sikre, at grønne renoveringer og klimasikring får den nødvendige politiske opmærksomhed.

Fagets udvikling

Arkitektforeningen er arkitektfaglighedens ambassadør, og vi arbejder for gode rammer for arkitektfaget. Vi italesætter arkitekturens værdiskabelse for samfundet og udvikler målrettet efteruddannelse for arkitekter. Samtidig understøtter vi konkurrencer og andre tiltag, der styrker arkitektfagets vækstlag.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +