Vi arbejder for arkitektonisk kvalitet

Arkitektforeningen arbejder for at fremme den arkitektoniske kvalitet i alle led af samfundets fysiske udvikling. Fra ændringer i bygningsreglementet til arkitekturpolitik og de lovgivningsmæssige rammer, der skal sikre en smuk og ansvarlig udvikling af vores bygninger, byer og landskaber. Her kan du læse om vores mærkesager.

Projekt af Søren Thirup Pihlmann og Jakob Rabe Petersen (Pihlmann Architects) Rhoda Ting og Mikkel Dahlin Bojesen (Studio ThinkingHand, kunstner) Christian Vædele-Larson (HempCrete.dk ApS, producent). Foto: Hampus Berndtson

Fokus på vækstlagstegnestuer

Arkitekturens vækstlag er med til at understøtte nytænkning i arkitektfaget og kommer med kreative bud på både fagets og samfundets udfordringer. Men manglende referencer og erfaring betyder også, at det kan være svært at vinde fodfæste på markedet. Arkitektforeningen arbejder for at skabe bedre vilkår for nyere tegnestuer.

Øget diversitet og ingen sexisme i arkitektstanden

Som arkitekternes standsforening arbejder vi for at højne den arkitektoniske kvalitet – og skabe de bedst mulige vilkår herfor. Set i lyset af den aktuelle sexismedebat stiller vi derfor en platform til rådighed for en konstruktiv debat om diversitet i arkitektstanden.

Bedre vilkår for byggefællesskaber

Byggefællesskaber er en relativt ny boligform, som opstår på privat initiativ og uden en kommerciel udvikler. Erfaringerne viser, at denne boligform både kan bidrage til udviklingen af arkitektonisk kvalitet og variation i bybilledet og styrke beboernes engagement i lokalområdet. Arkitektforeningen arbejder for at fremme byggefællesskaberne i Danmark.

Arkitektforeningens høringssvar

Arkitektforeningen er høringspart, når der laves ændringer i lovgivningen om det fysiske miljø – fra Fingerplanen til Planloven og BR18.

Vores vision

Vi står et afgørende sted, hvor vi sammen skal sikre verden en mere bæredygtig fremtid.

Som arkitekter tager vi ansvar for samfundet. Vi både kan og skal gå foran i en kulturforandring, som sætter nye standarder for bæredygtighed og er forankret i skønheden. En kulturforandring, hvor vi sammen opnår grundlæggende nye måder, som vi planlægger, bygger og bor på.

Som standsforening arbejder vi derfor for at styrke alle vores medlemmers bidrag til udviklingen af bæredygtige bygninger, byer og landskaber af høj arkitektonisk kvalitet. Arkitektur, som er berigende, berørende og betydende, og hvor kvalitet både kan måles og mærkes.

Arkitektforeningen er det naturlige mødested for fagligheden, den kulturelle udvikling og for dialog mellem arkitekter på tværs af faget – samt med beslægtede fag. Vi kobler det lokale og nationale med et internationalt udsyn, så arkitekter fra hele landet kan dele viden, lære af hinanden og resten af verden. Vi tager ansvar for arkitekturen og udfolder dens potentialer.

Mangfoldighed og diversitet skal styrke den arkitektoniske kvalitet. Sammen står vi arkitekter stærkere, derfor skal vi også være flere sammen.

Læs vores strategi

Blandede byer og nye boligformer

Arkitektforeningen prioriterer boligpolitik højt. Vi arbejder for blandede byer og bydele, nye boformer og flere almene boliger.  Sociale og fysiske indsatser skal gå hånd i hånd i udsatte boligområder, og udviklingen bør tage udgangspunkt i området og det enkelte boligbyggeri.

Regionale løsninger på fremtidens planlægning

Klimaforandringer og social skævvridning mellem by og land er udfordringer, der også skal løses på regionalt niveau. Arkitektforeningen arbejder derfor på at få genindført den regionale plantænkning.

En grøn omstilling af byggeriet

Arkitektforeningen arbejder målrettet for at udbrede FN’s 17 verdensmål og cirkulær økonomi i byggesektoren. Vi vil sikre, at grønne renoveringer og klimasikring får den nødvendige politiske opmærksomhed.

Fagets udvikling

Arkitektforeningen er arkitektfaglighedens ambassadør, og vi arbejder for gode rammer for arkitektfaget. Vi italesætter arkitekturens værdiskabelse for samfundet og udvikler målrettet efteruddannelse for arkitekter. Samtidig understøtter vi konkurrencer og andre tiltag, der styrker arkitektfagets vækstlag.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +