Vi kæmper for arkitektonisk kvalitet

Arkitektforeningen arbejder for at fremme den arkitektoniske kvalitet i alle led af samfundets fysiske udvikling. Fra ændringer i Bygningsreglementet til debatten om kulturværdier og Vikingeskibshallen i Roskilde. Her kan du læse om vores mærkesager.

Arkitekturpolitik i kommunerne

God arkitektur starter i kommunen

Forskønnelse, kulturarv, forandring. Når der omdannes eller bygges nyt, er det ofte i kommunerne, beslutningerne tages. Derfor arbejder Arkitektforeningen for, at alle kommuner får en arkitekturpolitik med fokus på de kvaliteter, der kendetegner kommunen. Men også sikrer, at fremtidens krav til f.eks. klima tænkes ind. Læs mere om vores arbejde med arkitekturpolitik.

FN’s 17 Verdensmål

Hele verdens arkitekter kommer til København

Arkitekter tænker og arbejder i helheder. Derfor har arkitekter meget at byde ind med, når der skal skabes løsninger på tværs af FN’s 17 verdensmål, som dette klasserum i Za’atari lejren skabt af EAHR viser. Arkitektforeningen har fokus på bæredygtighed, og derfor har vi valgt de 17 verdensmål som tema, når vi er vært for arkitekternes verdenskongres i 2023 i København.

Foto: COBE

Evaluering af Planloven 2020

En stærk planlov er vejen til grøn omstilling

Planloven skal kobles tæt sammen med den bæredygtige omstilling af vores samfund. Det skal den, fordi bystrukturen, herunder stationsnærhedsprincippet, byomdannelse, placering af boliger, erhverv og byfunktioner, har overordentlig stor indflydelse på udslippet af drivhusgasser. Læs Arkitektforeningens høringssvar til Erhvervsministerens evaluering af planloven.

Læs høringssvar

Vores vision

Arkitektforeningen formidler arkitekturens værdiskabelse til alle og fremmer arkitekturens vilkår. Arkitektforeningen sikrer medlemmerne værdi af MAA-titlen gennem fællesskab, et højt fagligt niveau og engagement i faget. Arkitektforeningen understøtter ligeledes det tværfaglige arbejde inden for branchen af planlægning, landskab, byer, byggeri og design.

Læs vores strategi

Blandede byer og nye boligformer

Arkitektforeningen prioriterer boligpolitik højt. Vi arbejder for blandede byer og bydele, nye boformer og flere almene boliger.  Sociale og fysiske indsatser skal gå hånd i hånd i udsatte boligområder, og udviklingen bør tage udgangspunkt i området og det enkelte boligbyggeri.

Regionale løsninger på fremtidens planlægning

Klimaforandringer og social skævvridning mellem by og land er udfordringer, der også skal løses på regionalt niveau. Arkitektforeningen arbejder derfor på at få genindført den regionale plantænkning.

En grøn omstilling af byggeriet

Arkitektforeningen arbejder målrettet for at udbrede FN’s 17 verdensmål og cirkulær økonomi i byggesektoren. Vi vil sikre, at grønne renoveringer og klimasikring får den nødvendige politiske opmærksomhed.

Fagets udvikling

Arkitektforeningen er arkitektfaglighedens ambassadør, og vi arbejder for gode rammer for arkitektfaget. Vi italesætter arkitekturens værdiskabelse for samfundet og udvikler målrettet efteruddannelse for arkitekter. Samtidig understøtter vi konkurrencer og andre tiltag, der styrker arkitektfagets vækstlag.

Tema om Vikingeskibshallen

Vi arbejder for at redde den historiske bygning

Erik Christian Sørensens mesterværk er affredet og risikerer nedrivning. Arkitektforeningen agiterer for hallens overlevelse sammen med internationale aktører.

Se mere
Vi bliver hørt

Arkitektforeningens høringssvar

Arkitektforeningen er høringspart, når der laves ændringer i lovgivningen om det fysiske miljø. For eksempel afgav vi høringssvar, da Fingerplanen skulle moderniseres i 2016 og revideres igen i 2019. Det samme i de efterfølgende høringer om modernisering af Planloven om oversvømmelser og erosion og høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning.

Se vores høringssvar
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +