Boligpolitik

Arkitektforeningen har blandede byer og bydele som en mærkesag. Vi ønsker, at der skal opføres flere almene boliger. Og vi arbejder for, at der skal skabes bedre muligheder for etablering af nye boformer og fællesskaber.

Ungdomsboliger i Københavns Nordvestkvarter af BIG. Foto: Rasmus Hjortshøj, COAST
Vil du vide mere?

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Boliger har altid været en helt central del af arkitekters virke – fra den enkelte bolig til boligmiljøer og hele den planlægning, boligerne indgår i.

I disse år bygges rigtig mange nye, generiske og sjælløse boliger uden noget særligt forhold til stedet. Det gælder både énfamilieboliger, hvor arkitekterne har tabt terræn til typehuse, og etageboliger, hvor bygherres krav til pris, standardisering og effektivitet har rykket boligbyggeriet væk fra det udviklende og eksperimenterende boligbyggeri, danske arkitekter er kendt for. Det er et problem for boligkvaliteten i Danmark. Samtidig er efterspørgslen præget af et uklart marked, hvor køberne mangler redskaber til at navigere i de mange tilbud.

Sådan arbejder Arkitektforeningen med boligpolitik

Blandede byer og bydele: De seneste års udvikling har udvidet skellet mellem land og by, og i flere byer ser vi en udvikling, hvor bestemte befolkningsgrupper klumper sig sammen i de samme områder. Udviklingen udfordrer sammenhængskraften i samfundet, og derfor arbejder Arkitektforeningen for at sikre blandede byer og bydele. Vi mener, at der bør bygges flere almene boliger, og at sociale og fysiske indsatser skal gå hånd i hånd i udsatte boligområder.

Bedre betingelser for byggefællesskaber: Der er brug for nye boligformer, som kan være med til at understøtte den blandede by – for eksempel i form af byggefællesskaber, hvor en gruppe borgere går sammen og selv opfører deres fælles boliger. Byggefællesskaber kan give en højere kvalitet i boligen, mere gennemtænkte løsninger, et generelt større ejerskab til stedet og en styrket tilknytning til lokalsamfundet. Boliger i byggefællesskaber kan ofte også være billigere at opføre, da developerleddet i byggeprocessen udgår eller neddrosles. ​Byggefællesskaber er i dag ikke særligt udbredte i Danmark. Det skyldes især, at byggeformen ikke er så kendt, men også at rammebetingelser og problemer med at opnå mellemfinansiering kan være en barriere.

Arkitektforeningen indgår i en arbejdsgruppe med andre, som ønsker at fremme byggefællesskaber i Danmark.

Vil du vide mere?

Bent Outzen

Politisk konsulent

bo@arkitektforeningen.dk

Fællesbyg i Køge af Vandkunsten. Foto: Michael Delin

Vi arbejder for

Flere byggefællesskaber i Danmark

Byggefællesskaber er en relativt ny boligform, som opstår på privat initiativ og uden en kommerciel udvikler. Erfaringerne viser, at denne boligform både kan bidrage til udviklingen af arkitektonisk kvalitet og variation i bybilledet og styrke beboernes engagement i lokalområdet.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +