København

I lokalledelsen København har vi mange forskellige baggrunde og interessefelter, men vi mødes alle om en fælles målsætning. Vi vil sætte aktuelle og nærværende faglige emner til debat, og skabe inspirerende netværksfora for de københavnske arkitekter.

KU.BE Kultur- og bevægelseshus: MVRDV/ADEPT/SLA. Foto: Adam Mørk
Kontakt

Maria Gomez-Guillamon Werner

Arkitekt MAA

mgg@arkintransit.dk

Medlemmer af lokalledelsen København

Maria Gomez-Guillamon Werner, Even  Olstad, Ali  Arvanaghi, Jeanette Westergaard Frisk,  Viviana Vidal Iversen, Gustav Kragh-Jacobsen, Katja Nicoline Meyer, Rikke Rohr, Lise Pedersen og Martine Seedorf. Ledelsen konstituerer sig på det førstekommende møde i marts.

Stud. arch. Anna Damgaard er desuden ansat som vores prisværdige sekretær.

Studenterrepræsentanter
Nanna Levin Kugler og Mia Groth Ludvigsen.

Derudover er der en række værdsatte og engagerede MAA’er, med særlig tilknytning til lokalledelsen. De er:

Helge Sommer, Julian Heick, Hannah Knudsen, Jan Christiansen, Rune Christiansen og Mai Bogø.

I lokalledelsen København har vi mange forskellige baggrunde og interessefelter, men vi mødes alle om en fælles målsætning. Vi vil sætte aktuelle og nærværende faglige emner til debat, og skabe inspirerende netværksfora for de københavnske arkitekter.

Nytårskur og Årets Arne

Sidst i januar holder vi nytårskur med champagne og prisuddelinger. Vi uddeler Årets Arne e for at hædre det forgangne års Københavnske arkitekturprojekter.

Se mere om Årets Arne

Forskning+Praksis

Her inviterer vi medlemmerne ud på tegnestuerne, for at undersøge og debattere, hvordan man bruger forskning i praksis og praksis i forskningen i arkitektfaget.

Værk- og byggepladsbesøg

Vi bliver rundvist i nyopførte værker og tager hjelme og sikkerhedssko på byggepladsen for at høre arkitekten fortælle om realiseringsprocessen.

Årsmødet og Årets Arner

Alle medlemmerne inviteres til den årlige beretning om hovedforeningen og lokalledelsens arbejde. Dette efterfølges af oplæg fra vinderne af Årets Arner.

Sommerfest og uddeling af Bachelor legat

Et netværksarrangement til at starte sommeren på med festtaler fra faget, der bringer focus på linket mellem skolen og praksis.

Kontakt

Maria Gomez-Guillamon Werner

Arkitekt MAA

mgg@arkintransit.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +