Kontingent

Her ser du alle priser for medlemskab i Arkitektforeningen. Din job- og uddannelsessituation afgør prisen for kontingentet. Prisen reguleres årligt pr. 1. januar.

Foto: Laura Stamer

Susanne Steinhauer Telen

Koordinator

+45 30 85 90 03

sst@arkitektforeningen.dk

Priser for medlemskab

  • Studerende: 136 kr. pr. kvartal
  • Dimittender (det første år efter din afgang): 398 kr. pr. kvartal
  • 2.-3. år efter afgang: 628 kr. pr. kvartal
  • Efter det 3. år efter afgang: 1.149 kr. pr. kvartal
  • Medlemmer i udland: 538 kr. pr. kvartal*
  • Ikke-erhvervsaktive: 538 kr. pr. kvartal
  • Medlemmer, der er ledige eller på orlov, kan få nedsat kontingent

*Medlemmer, der bosætter sig i udlandet (inkl. Grønland og Færøerne), kan anmode om at blive udlandsmedlemmer efter forløbet af et fuldt kvartal. Som udlandsmedlem modtager du stadig Arkitekten sendt som brev. Udlandsmedlemmer har dog ingen stemmeret. Send en skriftlig anmodning til Susanne Steinhauer Telén. hvis du ønsker at blive udlandsmedlem.

Kontingentnedsættelse hvis du tager orlov eller bliver ledig

Er du ledig eller på orlov, kan du få nedsat dit kontingent ved mindst 10 ugers ledighed/orlov i et kvartal.

Du kan søge om kontingentnedsættelse, hvis du er fuldtidsledig, på barsels- eller forældreorlov eller anden orlov, i offentlig jobtræning eller modtager overgangsydelse, sygedagpenge og kontanthjælp. Dimittender kan søge efter det første hele kvartal efter dimissionen.

Du skal søge nedsættelse hvert kvartal, så længe du er ledig, på orlov eller lign.

Kontingentet bliver nedsat med følgende beløb:

1. år efter afgang: 124 kr. pr. kvartal
2.-3. år efter afgang: 225 kr. pr. kvartal
3. år efter afgang:  645 kr. pr. kvartal

Du ansøger om kontingentnedsættelse ved at gå til din profil på mit.arkitektforeningen.dk og udfylde ansøgningen.

Kontingentnedsættelse hvis du forlader arbejdsmarkedet helt

For at opnå denne type nedsættelse skal du en gang for alle udfylde og indsende en tro & love erklæring, hvor du bekræfter, at du forlader arbejdsmarkedet og ikke har planer om at vende tilbage.

Du ansøger om kontingentnedsættelse ved at gå til din profil på mit.arkitektforeningen.dk og udfylde ansøgningen.

Susanne Steinhauer Telen

Koordinator

+45 30 85 90 03

sst@arkitektforeningen.dk

Kontingentsatster

Satserne er gældende fra 1. januar 2022

Spørgsmål om fradragsreglerne

Helle Egsgaard Waaben

Bogholder

+45 30 85 90 13

hew@arkitektforeningen.dk

Fradrag

Arkitektforeningen indberetter halvdelen af det indbetalte kontingent som fradragsberettiget. For praktiserende/erhvervsdrivende kan hele kontingentet fratrækkes. Loftet på skattefradrag er på 6.000 kr. for fagligkontingent.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske med mindst én måneds varsel til udtræden ved kvartalets slutning og skal ske skriftligt til foreningen.

Spørgsmål om fradragsreglerne

Helle Egsgaard Waaben

Bogholder

+45 30 85 90 13

hew@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +