Sensing Earth - hvad er en meningsfuld æstetik?

Byggeriet skal reducere sit reducere sit CO2 aftryk med næsten 100 procent, hvis vi skal holde den globale opvarmning under 1,5%. Derfor skal der ske en radikal ændring måden vi bygger på med langt mere genanvendelse af bygninger, bygningsdele og materialer. Hvordan udvikler vi vores byggebranche og en lovgivning, der understøtter det? Hvad vil det for betyde for det arkitektoniske udtryk og vores opfattelse af skønhed og æstetik?

HOFORs tidligere elværk transformeret til en moderne kølingscentral af Gottlieb Paludan Arkitekter. Hofor modtog Arkitektforeningens bygherrepris, Æreskalejdoskopet, blandt andet for deres fokus på bevaring og transformation. Foto: Jens Lindhe.
Vil du vide mere?, Kontakt:

Marianne Krogh

Kunsthistoriker og ph.d. fra Arkitektskolen Aarhus

mail@mariannekrogh.net

Fornybare materialer og behovet for at genanvende bygninger og bygningsdele udfordrer ikke bare vores æstetik, men hele vores adfærd, som er præget af de sidste mange års riv-ned-og-byg-nyt-kultur. Så hvordan får vi flere bygherrer, boligejere og lejere til at ændre adfærd og se værdien i det eksisterende? Hvilke lovgivningsmæssige og økonomiske incitamenter skal der til? Og hvordan gør vi det bæredygtige valg uimodståeligt.

Ny kampagne skal udfordre vores opfattelse af det skønne

Sensing Earth – hvad er en meningsfuld æstetik?’ er en kampagne, som består af vidensopbygning på tværs af en række fagligheder og en fokuseret formidlingsindsats, der italesætter en ny bæredygtig æstetik, så vi sammen kan finde værdi i at bo og bygge på en omsorgsfuld og meningsfuld måde i balance med Jordens ressourcer.

Kampagnen italesætter gennem ord og billeder en ny æstetik, som skal skubbe til en kulturændring både blandt arkitekter og i den brede befolkning. En kulturændring, så vi kommer til at begære en æstetik i det byggede miljø, der bl.a. bygger på biogene materialer og genanvendelse. Hvis vi kan skabe en værdi i det at bevare (i stedet for at rive ned), i det at glædes over og interessere os for de historiske spor (i stedet for at fjerne dem) og i det at passe på og give omsorg (i stedet for at kassere og erstatte), kan det få stor betydning for, hvad der sker med vores bygningsmasse i de næste og afgørende årtier.

Kommende aktiviteter

Første del af kampagnen ”Sensing Earth – hvad er en ny æstetik” lanceres i foråret 2024 som en samtalerække, hvor fageksperter, kulturpersoner, byggeriets parter og jurister inviteres til at debattere om tre centrale temaer;

  • Sprog – hvordan kan vi tale om arkitekturen?
  • Samfundets betingelser – hvilke rammer har arkitekturen brug for?
  • Praksis – hvordan skal vi bygge?

Samtalerækken rundes af med et afsluttende arrangement, hvor der konkluderes, opsamles og perspektiveres i forhold til de tre afholdte temaer: hvilke ord og formuleringer kan vi bruge? Hvilke juridiske, økonomiske og politiske ændringer er der brug for? Og hvordan ser fremtidens praksis ud?

Projektet bindes i sommeren 2025 sammen af en udstilling og en TV-serie med fokus på den nye æstetik.

I spidsen for projektet står Marianne Krogh, kunsthistoriker og ph.d. fra Arkitektskolen i Aarhus.

Vil du vide mere?, Kontakt:

Marianne Krogh

Kunsthistoriker og ph.d. fra Arkitektskolen Aarhus

mail@mariannekrogh.net

Om Agenda Earth

I efteråret har Arkitektforeningen i samarbejde med Dreyers Fond lanceret udviklingsprojektet Agenda Earth. Projektet kobler arkitektfaglige og juridiske kompetencer, der sammen skal genere ny viden, skubbe til både kulturelle og lovgivningsmæssige barrierer og skabe nye svar og billeder på, hvordan det byggede miljø kan bidrage effektivt til den grønne omstilling af samfundet. Det vil løbende udmønte sig i arrangementer, debatter, udstillinger, eksempelsamlinger, anbefalinger m.m. inden for projektets tre spor: NATUR, MATERIALER og TRANSFORMATION.

Men Agenda Earth er også en overordnet dagsorden, som de fleste aktører i samfundet i stadig højere grad forholder sig til praktisk som eksistentielt, ikke mindst de forskellige fagfolk, som vil være knyttet til projektet. Dem vil vi løbende opfordre til at dele deres tanker, inspirationer eller nye indsigter i en klumme.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +