Sondrup: Genskabt Fontæne – indvielse

Kom til indvielse af en restaurering af et rekonstrueret springvand, der i 1912 blev konstrueret af murer Peter Jensen med vandforsyning fra en stensat helligkilde. Kilden springer på nordsiden af Bavnehøjen ved Sondrup mellem Horsens og Odder, beliggende i Sondrup – Åkjær Fredningen. Man er velkommen til at komme lidt før 12:00 og blive lidt længere.

Foto: Marianne Winding Lassen

Tidspunkt:

3. oktober kl. 12.00

Arrangeret af:

Jens Hougaard Nielsen, arkitekt MAA

Sted:

Svinballevej 40, Sondrup, 8350 Hundslund.

Stedet som abstraktion og sansning

Et sted er på en gang en abstrakt størrelse og et konkret fænomen. Det er vigtigt, at gøre sig klart, at vores forestilling om det konkrete og det abstrakte er dybt forbundne, og at den ”virkelige verden” ikke er afhængig af vores beskrivelse af den. Således kan springvandet ved Bavnehøjen beskrives ved dets position, som den fremgår af kortet og måles med GPS, ligesom den henhører til en ejendom som registreret i BBR. Den kan også sanses og gengives konkret som vand og mursten, men det er grundlæggende et sted, som findes i min forestillingsverden. Først når forestillingen om springvand, koordinater, mursten og vand opløses og haven viser sig, er der tale om en egentlig stedsoplevelse.

Stedets historiske baggrund

Springvandet har i flere faser differentieret sig fra naturgrundlaget. Baggrunden er en helligkilde og en Bavnehøj. Bavnehøjen er en smeltevandsås, der ligger som en pæreformet sandbakke af vandsorteret sand med en homogen kornstørrelse og har en højde af 92 meter. Ud af dens side springer en kilde, der i middelalderen ifølge optegnelser tiltrak folk og tillagdes helbredende kraft.

På et tidspunkt skulle en mand have vasket sin skabede hest i kilden, hvorefter den mistede sin helbredende kraft. Bavnehøjen har, som navnet siger, fungeret som signalpost i tilfælde af krig, hvor et system af anlagte bål kunne alarmere og var ordre om mobilisering.

Stedets perspektiv

Begge funktioner blev uaktuelle. Bakketoppen kom til at fungere som trigonometrisk målepunkt, hvad en sten på toppen indikerer. Kilden blev stensat, og der blev ført et jernrør til en lavereliggende have, hvor højdeforskellen gav naturligt tryk til et springvand. Springvandet forfaldt og nye ejere retablerede springvandet med elektrisk cirkulationspumpe.

Efter en periode med intens havekultur gled haven med springvand atter over i en ”drømmetilstand”. Naturens funktioner skabte et miljø af ”pleasant decay”. Denne tilstand har sin charme, men haven er nu klar til det næste skridt. Fra fortidens ruinverdener i mødet med en ikke-eksisterende fremtid manifesterer nuet sig som et poetisk udsagn af forfald så at sige.

Stedets nærværende fravær

Med nænsom hånd er dette behandlet, og springvandet træder frem som fikspunkt for oplevelsen af den omgivende verden og fortæller med sin pludren om det, der skete og sker og vil ske i en tidløs nærhed, hvor spejlingen i vandoverfladen lukker op til en ikke-eksisterende verden, hvor alt kan ske.

Indvielse af en restaurering af et rekonstrueret springvand, der i 1912 blev konstrueret af murer Peter Jensen med vandforsyning fra en stensat helligkilde. Kilden springer på nordsiden af Bavnehøjen ved Sondrup mellem Horsens og Odder beliggende i Sondrup – Åkjær Fredningen.

Praktisk information

Mht. parkering som skrevet står i turistfolderen: “Med stor forsigtighed i vejsiden på Svinballevej nord for Sondrup. Men pas på, vejen er smal og snoet.”

Arrangementet starter kl. 12.00. Man er velkommen til at komme lidt før 12:00 og blive lidt længere.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +