Akademisk Arkitektforening

Priors Hus

Realdania By & Byg køber Arkitektforeningens feriebolig i Ærøskøbing

Arkitektforeningen har netop indgået aftale med ejendomsselskabet Realdania By & Byg om salget af foreningens feriebolig i Ærøskøbing - det fredede borgerhus fra 1690. Huset, der i følge køberne, fremstår usædvanligt intakt, skal nu restaureres med henblik på at bevare de mange særegne detaljer, der vidner om både den lokale byggeskik og om Ærøs historiske tilhørsforhold til hertugdømmet Slesvig.

Udgiv indhold