Akademisk Arkitektforening

Slagteriet - nye byrum i HolstebroNyt liv til slagterigrunden i Holstebro

Holstebro Kommune udskriver til september 2017 en indbudt projektkonkurrence om en byrumsplan for den kommende bydel 'Slagteriet' på den gamle slagterigrund i Holstebro. Tre teams inviteres til at give et bud på opgaven.

Da Danish Crown lukkede sine slagterier i 2009 efterlod de et 9 hektar stort og råt industriområde med stalde, slagtegange, frysehaller, kontorer mm. Kommunen overtog grunden i 2015 og har besluttet at genanvende ca. 13.000 m2 af de gamle bygninger med det formål at skabe en hel ny bydel, som vil blive udviklet over de næste årtier.

Der er allerede udarbejdet en helhedsplan for grunden, som fastlægger den overordnede disponering og indretning af bydelen. Tilbage er nu arbejdet med at konkretisere bydelen, og kommunen ønsker derfor bud på en kreativ og visionær udviklingsplan for de nye byrum. Fortællingen om Holstebro som industriby skal bevares

Kommunens anlægsramme for projektet er på ca. 30 mio. kr. ekskl. moms. Det forventes, at vinderprojektet skal anvendes til ansøgning om støttemidler til aktiviteter og byrum, således at anlægsrammen kan udvides. Der udpeges én vinder, som får tildelt rådgivningsopgaven i forbindelse med byrumsplanen og projekteringen af byrummene.

Med den nye byrumsplan skal der skabes et kulturhistorisk grundlag med fortællingen om Holstebro som industriby, og byens arkitektoniske og bymæssige historie skal bevares. Derudover bliver overskriften for de nye byrum: kreativitet, bevægelse og kultur. Byrummene vil blive anlagt i etaper i takt med udbygning af bydelen.

Læs mere om kriterier for udvælgelse af deltagere i EU-annoncen

Se luftfoto af området

Læs mere om Slagteriet på www.slagterietholstebro.dk

Arkitektforeningen er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet

Konkurrencens sekretær
Dorte Sibast, arkitekt MAA