Tre arkitekter til byfornyelse af Københavns boligejendomme

Enheden for Bygningsfornyelse i Københavns Kommune søger tre arkitekter med en stærk byggeteknisk profil og flair for ikke alene den gode arkitektur, men også god sagsadministration.

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

Islands Brygge 37, 2300 København S

Ansøgningsfrist:

14/04/2024

Enheden administrerer Københavns Kommunes puljer til bygningsfornyelse i et tæt samarbejde med bygningsejere og københavnerne og med det mål at fastholde de eksisterende arkitektoniske kvaliteter i ejendommen og boligerne som sunde, sikre og bæredygtige.

Om byfornyelse i København

Københavns Kommune har et mål om at sikre sunde og gode boliger til alle københavnere. I Bygningsfornyelse støtter vi ejendomsrenoveringer og arbejder for grøn omstilling af byens boligejendomme. Med byfornyelsesindsatsen skaber vi sammen med københavnerne en bæredygtig hovedstad, der er attraktiv at bo og leve i. Vi søger kolleger, der kan tilføre høj arkitektonisk kvalitet, bidrage til den gode sagsstyring og har blik for det strategiske.

Om jobbet

Du bliver en del af enheden Bygningsfornyelse i Teknik- og Miljøforvaltningen. Her skal du arbejde med byens ældre bygningsmasse (ofte i udsatte byområder), sikre bevaring og fremtidssikring af Københavns arkitektur og boligmasse. Du bliver en del af et arkitekturteam, der også arbejder med udviklings- og demonstrationsprojekter og administrerer flere forskellige støttepuljer, som kan søges af københavnerne.

I dagligdagen understøtter du ansøgers visioner og hjælper med, at deres renoveringssager fremtidssikrer deres boligejendom. Du vil således ikke arbejde som udførende rådgiver, da bygherre/ansøger har egne rådgivere tilknyttet renoveringssagerne. Din opgave bliver at vejlede, sikre tekniske og arkitektoniske helhedsløsninger i de enkelte sager og samtidig have fokus på energiforbedrende tiltag, som Københavns Kommune tilbyder økonomisk støtte til.

Væsentlige opgaver

 • Behandling af byfornyelsessager i vores puljer helt fra den indledende ansøgning, besigtigelse og dialog med forening og rådgivere undervejs i processen til det afsluttende byggeregnskab. Det vil særligt være ved de større helhedsrenoveringer, men kan også være ved mindre renoveringsprojekter f.eks. i ejendomme, som mangler toilet i lejligheden eller er støjplagede.
 • Styrke og kvalificere bæredygtige tiltag i renoveringssager f.eks. ved at genanvende materialer og etablere løsninger, der fremtidssikrer København med udgangspunkt i den enkelte bygnings energibesparelsespotentiale.
 • Tæt dialog med ansøgere til puljerne samt de tilknyttede private rådgivere på bygningssagen.
 • Formidling og kommunikation til både københavnere, rådgivere, ansøgere og politikere.
 • Indgå i nye tværgående udviklingsprojekter i enheden.

Du har ansvaret for at sikre fremdrift i dine egne projekter, og at de kommer godt i mål. Samtidig skal du kunne se værdien i et stærkt fælles ansvar for opgaven og i et tværfagligt samarbejde, hvor det er naturligt at inddrage kolleger eller andre fagpersoner, beboere og aktører i løsningen af dine opgaver.

Den endelige fordeling af opgaver kan tilpasses efter teamets behov og dine konkrete kompetencer og interesser.

Om dig

Vi søger tre arkitekter eller kolleger med tilsvarende kvalifikationer, der kan indgå i enhedens team af arkitekter og andre bygningsfaglige medarbejdere. Som vores nye kollega er du en del et team med høj faglighed og stort engagement. Vi forventer, at du er god til at samarbejde, arbejder struktureret og har lyst til at arbejde tæt sammen med københavnerne.

Der er gode muligheder for at indgå i den løbende udvikling af nye indsatser og metoder, og det er vigtigt, at du har lyst til at bidrage til enhedens øvrige opgaver og projekter, når der er behov for det.

Dine kvalifikationer

 • Arkitekt eller anden relevant uddannelse, f.eks. ingeniør med flair for arkitektur, bygningskonstruktør med erfaring fra fx tegnestue eller arkitektfirma
 • Du har viden om arkitektur, bygningsrenovering, byggesagsforløb samt besigtigelse og tilsyn
 • Du evner at skabe gode relationer med københavnerne og kommunikerer godt med borgere og professionelle samarbejdspartnere både på skrift og i tale
 • Du har interesse for og gerne kendskab til at arbejde i en kommune eller anden politisk styret organisation
 • Du har erfaring med dokumentation af dit arbejde, herunder brug af gængse Office-programmer som fx Word og Excel
 • Du er nysgerrig og udviklingsorienteret og har lyst til at bidrage med at skabe rammerne for det gode københavnerliv
 • Du arbejder selvstændigt og struktureret, men trives også i tætte samarbejdsrelationer med dine kolleger

Vi kan tilbyde dig

Et alsidigt job i en spændende og udviklingsorienteret organisation med gode kolleger, der har forskellige faglige baggrunde. Du vil få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde, have mulighed for fleksible arbejdstider, god kollegial sparring og ledelsesmæssig opbakning.

Du bliver en del af enheden Bygningsfornyelse i Afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold (MKB) under Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi arbejder i teams, har fokus på et tværfagligt samarbejde og er aktuelt omkring 35 ansatte med forskellige uddannelser og kompetencer.

Du kan finde eksempler på de puljer, københavnerne kan søge på byfornyelsespuljer.kk.dk og danne dig et overblik over typen af projekter, vi støtter og understøtter.

I MKB har vores kontorer aktivitetsbaseret indretning. Det betyder, at vores fysiske arbejdsplads er inddelt i forskellige zoner (fx aktivzoner og fokuszoner), som understøtter opgaveløsningen i løbet af en arbejdsdag. Det giver en mere fleksibel indretning, hvor man som medarbejder aktivt vælger de omgivelser, der passer bedst til de opgaver, man skal løse i løbet af en dag.

Som medarbejder i MKB vil du få et tilhørsforhold til en hjemmezone, hvor du og dine kolleger deles om skrivebordene i stedet for at have faste skriveborde. Der er ligeledes gode muligheder for at arbejde hjemmefra.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om tre fuldtidsstillinger fordelt på to faste stillinger og en projektansættelse, der løber frem til udgangen af 2025. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 37 timer inkl. frokostpause. Arbejdssted er Islands Brygge 37, 2300 København S.

Stillingerne ønskes besat senest den 1. juni 2024 eller hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Birgitte Kortegaard på 2330 8992 eller enhedschef Janus Christoffersen på 2036 3827.

Søg via linket senest søndag den 14. april 2024

Vi forventer, at afholde samtaler løbende.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Kontakt

Teamkoordinator
Birgitte Kortegaard
tlf. 2330 8992

Enhedschef
Janus Christoffersen
tlf. 2036 3827

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +