Om Arkitekten

Arkitekten er et kritisk øje og en uafhængig stemme. Vores ambition er at skabe et åbent og undrende fagmedie; et medie, der kontinuerligt bygges videre på, og som ikke hviler i sin form. Vi vil formidle stof fra fagets allerinderste kerne og folde historier ud i verden, så andre fag inviteres ind. Vi vil fodre nysgerrigheden og finde stof uden for det umiddelbare synsfelt. Arkitekten er et fagligt mødested.

Arkitektur er et samfundsanliggende. En æstetisk opgave. Et teknologisk og funktionelt ansvarsområde. Et interdisciplinært projekt. Alle kan se og opleve arkitektur. God arkitektur og planlægning gør en forskel, og vi vil være med til at gøre kvaliteterne nærværende. Det handler ikke om at ‘fortælle den gode historie’ om arkitektur. Det handler om, at faget skal have et levende mødested, hvor vi kan diskutere, hvad det er, vi laver. Faglig kritik bygger vores fag op. Vi vil kaste lys over de blinde vinkler, og sammen med læserne vil vi forundres og fejre det bedste, faget kan frembringe. Formidlet i billeder, tegninger, lyd og ord.

Arkitektens historie

Arkitekten har i sin 120-årige historie dokumenteret arkitektfagets udvikling og paradigmeskift, lagt sider til ophedede debatter mellem fagfæller, kritik af ny arkitektur, formidling af konkurrencer og viderebragt vigtige impulser ude fra verden. Fra boligkrise, havebyer og planlov over brutalisme, ungdomsoprør og tæt-lav-bevægelsen til renderingskritik og digital fabrikation. Bladets spalter, billeder og tegninger er et sammenhængende dokument over fagets Zeitgeist gennem tiden.

Om redaktionen

Martin Keiding er ansvarshavende chefredaktør, arkitekt MAA og ansvarlig for udvikling, redaktion og tilrettelæggelse af Arkitekten og Arkitekten.dk. Han er desuden bogredaktør og har bidraget til en lang række fagbøger. Herudover er Martin Keiding beskikket censor ved Kunstakademiets Arkitektskole og ved Arkitektskolen Aarhus. Martin Keiding er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Han har arbejdet på en række danske og spanske tegnestuer og var chefredaktør på Arkitektur DK fra 2001 til 2011.

Lisa Ashley McCulloch er redaktionssekretær og cand.mag. i Visuel Kultur fra Københavns Universitet. Som redaktionssekretær tager Lisa McCulloch del i det redaktionelle arbejde. Hun har ansvaret for, at alt materiale trykt i tidsskriftet er konditionsmæssigt korrekt, og varetager desuden en bred vifte af koordinerende opgaver for redaktionen.

Arkitekten udgives af Akademisk Arkitektforening og udkommer 10 gange om året. 

Redaktionen

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

+45 23 62 07 95

Lisa Ashley McCulloch

Redaktionssekretær

Cand.mag.

+45 22 30 03 84

Frederik Braüner

Redaktionsassistent

BA i kunsthistorie og arkitektstuderende ved KADK

Arkitekten 01/21

Årets første udgave af Arkitekten handler om kystsikring. Forskere og praktiserende arkitekter udtaler sig om stigende hav, stigende land og stigende mængder regn – og hvordan planlæggere og arkitekter må operere under de kommende forandringer i vores flade land med lange kyststrækninger. Bøgerne ‘The Artful Plan’ og ‘Kunstarternes forbrødring – Skønvirke’ anmeldes i første sektion. De kritiske klummer handler om hjemmearbejde og vores forhold til naturen. Og vi bringer 48 beretninger om sexisme i arkitektbranchen. Teknikken handler om beton – Storstrømsbroen 2.0 og vinderne af Bæredygtig Betonarkitektur Idéen 2020.

Køb magasinet
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +