Om Arkitekten

Arkitekten er et kritisk øje og en uafhængig stemme. Vores ambition er at skabe et åbent og undrende fagmedie; et medie, der kontinuerligt bygges videre på, og som ikke hviler i sin form. Vi vil formidle stof fra fagets allerinderste kerne og folde historier ud i verden, så andre fag inviteres ind. Vi vil fodre nysgerrigheden og finde stof uden for det umiddelbare synsfelt. Arkitekten er et fagligt mødested.

Arkitektur er et samfundsanliggende. En æstetisk opgave. Et teknologisk og funktionelt ansvarsområde. Et interdisciplinært projekt. Alle kan se og opleve arkitektur. God arkitektur og planlægning gør en forskel, og vi vil være med til at gøre kvaliteterne nærværende. Det handler ikke om at ‘fortælle den gode historie’ om arkitektur. Det handler om, at faget skal have et levende mødested, hvor vi kan diskutere, hvad det er, vi laver. Faglig kritik bygger vores fag op. Vi vil kaste lys over de blinde vinkler, og sammen med læserne vil vi forundres og fejre det bedste, faget kan frembringe. Formidlet i billeder, tegninger, lyd og ord.

Arkitektens historie

Arkitekten har i sin 120-årige historie dokumenteret arkitektfagets udvikling og paradigmeskift, lagt sider til ophedede debatter mellem fagfæller, kritik af ny arkitektur, formidling af konkurrencer og viderebragt vigtige impulser ude fra verden. Fra boligkrise, havebyer og planlov over brutalisme, ungdomsoprør og tæt-lav-bevægelsen til renderingskritik og digital fabrikation. Bladets spalter, billeder og tegninger er et sammenhængende dokument over fagets Zeitgeist gennem tiden.

Om redaktionen

Martin Keiding er ansvarshavende chefredaktør, arkitekt MAA og ansvarlig for udvikling, redaktion og tilrettelæggelse af Arkitekten og Arkitekten.dk. Han er desuden bogredaktør og har bidraget til en lang række fagbøger. Herudover er Martin Keiding beskikket censor ved Kunstakademiets Arkitektskole og ved Arkitektskolen Aarhus. Martin Keiding er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Han har arbejdet på en række danske og spanske tegnestuer og var chefredaktør på Arkitektur DK fra 2001 til 2011.

Albert Algreen-Petersen er redaktør, arkitekt MAA og ph.d. Sammen med chefredaktøren står han for udvikling, redaktion og tilrettelæggelse af Arkitekten og arkitekten.dk. Albert Algreen-Petersen er udannet arkitekt fra Det Kongelige Akademi i København og fra École Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais i Frankrig. Han er tildelt ph.d.-graden fra Det Kongelige Akademi, hvor han har forsket og undervist i arkitektur og bygningskultur samt bidraget til flere publikationer. Herudover har han en baggrund som selvstændig arkitekt og som arkitekt i Københavns Kommune.

Pernille Scheuer er teknisk redaktør og arkitekt MAA. Hun er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Akademi, hvor hun nu har en deltidsstilling som studieadjunkt ved Institut for Bygningskunst og Teknologi.

Marie Lindstad er redaktionssekretær og uddannet antropolog fra Københavns Universitet. Som redaktionssekretær tager Marie Lindstad del i det redaktionelle arbejde. Hun har ansvaret for, at alt materiale trykt i tidsskriftet er konditionsmæssigt korrekt, og varetager desuden en bred vifte af koordinerende opgaver for redaktionen.

Arkitekten udgives af Akademisk Arkitektforening og udkommer 10 gange om året.

Redaktionen

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

+45 23 62 07 95

Albert Algreen-Petersen

Redaktør på Arkitekten

Arkitekt MAA og ph.d.

+45 30 85 90 08

Marie Lindstad

Produktionskoordinator

Cand.scient.anth.

+45 22 30 03 84

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

+45 31 19 31 72

Arkitekten 06/2022

Arkitekten 06/2022 er første ud af to temanumre om nyt dansk etageboligbyggeri. De udvalgte byggerier, der præsenteres, er baseret på et open call, og formålet har været at finde en række repræsentative eksempler opført fra 2017 og frem. Vi har ønsket at se på det konventionelle byggeri, der er drevet af investorernes og ejendomsmæglernes ønsker om optimerede indtægter i et marked, der er styret af udbud og efterspørgsel. Bag den udvikling står kommunalpolitikerne med ønsker om at skaffe boliger til borgere og indtægter til kommunerne. Og undervejs indgår arkitekter og andre rådgivere i den store byggemaskine. I nærværende udgivelse præsenterer vi seks etageboligbyggerier og bringer desuden bidrag fra Mette Hübschmann, Kasper Lægring, Ellen Braae, Curt Liliegreen, Marc Lund Andersen, Marie Bruun Yde, Lone Bøegh Henriksen, Per Mørkenborg og Lauge Floris Larse. Første sektion byder bl.a. på en anmeldelse af en ny monografi om Johan Celsing, en anmeldelse af udstillingen Forensic Architecture – Vidner på Louisiana Museum of Modern Art samt et BR18-føljetonbidrag om byggelovgivningens betydning for udviklingen i dansk arkitektur. Den tekniske sektion handler om lys, og her bringer vi bl.a. en artikel om arkitektstuderendes arbejde med interiørmodeller i stor skala og ser nærmere på et forskningsprojekt, der argumenterer for en øget bevidsthed om dagslysforhold tidligere i byplanlægningsfasen.

Køb magasinet
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +