Om Arkitekten

Arkitekten er et kritisk øje og en uafhængig stemme. Vores ambition er at skabe et åbent og undrende fagmedie; et medie, der kontinuerligt bygges videre på, og som ikke hviler i sin form. Vi vil formidle stof fra fagets allerinderste kerne og folde historier ud i verden, så andre fag inviteres ind. Vi vil fodre nysgerrigheden og finde stof uden for det umiddelbare synsfelt. Arkitekten er et fagligt mødested.

Arkitektur er et samfundsanliggende. En æstetisk opgave. Et teknologisk og funktionelt ansvarsområde. Et interdisciplinært projekt. Alle kan se og opleve arkitektur. God arkitektur og planlægning gør en forskel, og vi vil være med til at gøre kvaliteterne nærværende. Det handler ikke om at ‘fortælle den gode historie’ om arkitektur. Det handler om, at faget skal have et levende mødested, hvor vi kan diskutere, hvad det er, vi laver. Faglig kritik bygger vores fag op. Vi vil kaste lys over de blinde vinkler, og sammen med læserne vil vi forundres og fejre det bedste, faget kan frembringe. Formidlet i billeder, tegninger, lyd og ord.

Arkitektens historie

Arkitekten har i sin 120-årige historie dokumenteret arkitektfagets udvikling og paradigmeskift, lagt sider til ophedede debatter mellem fagfæller, kritik af ny arkitektur, formidling af konkurrencer og viderebragt vigtige impulser ude fra verden. Fra boligkrise, havebyer og planlov over brutalisme, ungdomsoprør og tæt-lav-bevægelsen til renderingskritik og digital fabrikation. Bladets spalter, billeder og tegninger er et sammenhængende dokument over fagets Zeitgeist gennem tiden.

Om redaktionen

Martin Keiding er ansvarshavende chefredaktør, arkitekt MAA og ansvarlig for udvikling, redaktion og tilrettelæggelse af Arkitekten og Arkitekten.dk. Han er desuden bogredaktør og har bidraget til en lang række fagbøger. Herudover er Martin Keiding beskikket censor ved Kunstakademiets Arkitektskole og ved Arkitektskolen Aarhus. Martin Keiding er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Han har arbejdet på en række danske og spanske tegnestuer og var chefredaktør på Arkitektur DK fra 2001 til 2011.

Albert Algreen-Petersen er redaktør, arkitekt MAA og ph.d. Sammen med chefredaktøren står han for udvikling, redaktion og tilrettelæggelse af Arkitekten og arkitekten.dk. Albert Algreen-Petersen er udannet arkitekt fra Det Kongelige Akademi i København og fra École Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais i Frankrig. Han er tildelt ph.d.-graden fra Det Kongelige Akademi, hvor han har forsket og undervist i arkitektur og bygningskultur samt bidraget til flere publikationer. Herudover har han en baggrund som selvstændig arkitekt og som arkitekt i Københavns Kommune.

Marie Lindstad er redaktionssekretær og cand.scient.anth. fra Københavns Universitet. Som redaktionssekretær tager Marie Lindstad del i det redaktionelle arbejde. Hun har ansvaret for, at alt materiale trykt i tidsskriftet er konditionsmæssigt korrekt, og varetager desuden en bred vifte af koordinerende opgaver for redaktionen.

Arkitekten udgives af Akademisk Arkitektforening og udkommer 10 gange om året.

Redaktionen

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

+45 23 62 07 95

Albert Algreen-Petersen

Redaktør på Arkitekten

Arkitekt MAA og ph.d.

+45 30 85 90 08

Marie Lindstad

Redaktionssekretær

Cand.scient.anth.

+45 22 30 03 84

Pernille Scheuer

Redaktør

Arkitekt MAA

+45 31 19 31 72

Arkitekten 10/21

I årets sidste udgivelse er redaktionen blevet grebet af små huse! I sommer efterlyste vi små huse bygget i Danmark i perio-den 2017-2021. Vi modtog mere end 100 projekter, og Arkitekten 10/2021 er første ud af to temanumre, der præsenterer halvdelen af de i alt 23 udvalgte huse. Istandsættelse og nybyggeri, billigt og dyrt, stort og småt – alle kategorier er med, og kontekst, materialitet og detaljering er parametre, der går på tværs. Vi har inviteret parret bag Instagram-kontoen Mester-værker til at rejse rundt i landet og skrive om alle de udvalgte huse. I første sektion har boganmeldelser fanget redaktionens opmærksomhed, og vi bringer bl.a. anmeldelse af den nye kæm-pemonografi om Sigurd Lewerentz. Den kritiske klumme handler i dette nummer om, at udbudslovens snærende bånd risikerer at udvande dynamikken og bredden i faget, mens føljetonbidraget om byplanlæggeruddannelsen slår et slag for, at arkitekters rolle er at varetage skønheden og løfte hele samfundet. Temaet for teknikken er byrum. Arkitektens tekniske redaktør har besøgt Færøerne, og vi bringer en reportage om nye by-rum og undersøiske forbindelse, som bl.a. ser nærmere på brugen af asfaltering i et historisk perspektiv, og hvordan en ny bylivsforståelse stiller krav til nye belægningstyper.

Køb magasinet
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +