ANNONCE

KÅRK 37: Gender

Red.: Dzifa Bravie, Jens Rudolf Ugelstad, Kaisa Hjort Kristensen & Mia Christina Forslund

Magasinet udgives to gange årligt og bliver til i et samarbejde mellem studerende fra Arkitektskolen Aarhus og KADK. Temaet for netop udgivne nummer er køn og dets relation til arkitektur og rum, hvilket udforskes gennem artikler samt projekter fra bachelor- og kandidatstuderende på de to skoler.

The Architectural Review: Masculinities

The Architectural Review

‘What role does architecture play in the construction of masculinity?’ Sådan spørger redaktør Manon Mollard i lederen til dette temanummer af det britiske arkitekturtidsskrift. Gennem artikler, anmeldelser, interviews etc. søger nummeret at klarlægge relationen mellem socialt konstruerede, normative kønsroller og vores fysiske omgivelser.

ANNONCE

Arkitektur N. Tema: Trearkitektur

Arkitektur N – Tidsskrift for arkitektur, interiør og landskap

Det norske arkitekturmagasin giver i dette temanummer en rundvisning i de mange nye træbyggerier, der skyder op i de norske byer. Det er, som Gaute Brochmann skriver i titlen på sin leder: ’Et kamprop for massivtre med maksimal kvalitet.’

Hands On: The Value of Building Culture

Red.: Morten Birk Jørgensen, Vitor Boye Julebæk & Christoffer Harlang

Publikationen samler forskningsartikler om bygnings- og kulturarv fra forskere på programmet Kulturarv, Transformation og Restaurering på KADK. Udgivelsen er en efterfølger til udgivelsen ROBUST fra 2018.

Co-creating Architecture: Nord Architects: No. 1 & EFFEKT: No. 2

Red.: Birgitte Kleis

Bogserien udforsker danske tegnestuer fra 00’erne og starten af 10’erne og deres multidisciplinære tilgang til arkitektur, hvor både brugere, eksperter og beslutningstagere inddrages i projektudviklingsfasen. De to første udgaver handler om hhv. Nord Architects og EFFEKT.

Patina: Arkitektonisk Motiv og Informant

Forfatter: Albert Algreen-Petersen

Publikationen er forfatterens ph.d.-afhandlingen fra programmet Kulturarv, Transformation og Restaurering på KADK, der undersøger og diskuterer fænomenet patina samt dets rolle inden for arkitektur.

The Power of Circumstance: Architecture and Creative Independence

Red.: Anders Abraham & Martin Søberg

Den norske arkitekt Per Olaf Fjeld besøgte i 2016 kandidatprogrammet Kunst og Arkitektur på KADK, hvor han stod for semesterkurset ’Atlas’. I løbet af dette semester gav han seks forelæsninger om idéer og koncepter, der havde formet ham som arkitekt, som nu er blevet samlet i denne publikation.

Abildgaard som Arkitekt: Former og Farver

Forfatter: Line Bregnhøi & Hanne Raabyemagle

Bogen giver et indblik i kunstneren Nicolai Abildgaards virke som arkitekt, og bidrager med ny viden om hans brug af farver samt hans rolle i flere kendte byggerier. Bogen blev anmeldt af Jannie Rosenberg Bendsen i Arkitekten 04/2020.

Kan købes i Arkitektens Butik

The Production of Knowledge in Architecture By Ph.D. Research In The Nordic Countries

Red.: Anne Elisabeth Toft & Magnus Rönn

Publikationen undersøger arkitekturforskning fra et epistemologisk udgangspunkt, og samler 18 artikler og essays fra ph.d.-forskere på nordiske arkitektskoler. Ud fra forskellige perspektiver undersøger teksterne den vidensproduktion der finder sted inden for arkitekturforskningen i dag.

Hans Dahlerup Berthelsen: En arkitekt og hans bygherrer

Forfatter: Leila Krogh.

I en gennemgang af den liden kendte arkitekts virke fra 1913-39, redegøres der for hans værker i især København. Byggerierne spænder over alt fra neo-barok til funktionalisme og vidner om en arkitektonisk overgangstid. Bogen blev anmeldt af Jannie Rosenberg Bendsen i Arkitekten 02/2020.

Flying Panels: How Concrete Panels Changed the World

Red.: Pedro Ignacio Alonso & Hugo Palmarola

I forbindelse med udstillingen af samme navn på det svenske center for arkitektur og design (ArkDes), udkom publikationen, der beskriver betonelementets rolle i udformningen af et nyt samfund i efterkrigstiden.  Udstillingen og publikationen blev anmeldt af Birgitte Kleis i Arkitekten 01/2020.

Dansk Arkitektur: Konkurrencer 1907-1968 & Konkurrencer 1969-2015

Forfatter: Kim Dirckinck-Holmfeld

Oversigten over konkurrencer i den nyere danske arkitekturhistorie færdiggøres med det netop udkomne andet bind i tobindsværket, hvoraf første udkom i 2016. Underopdelt i perioder præsenteres alt fra koncerthuse til boligbyggerier i både åbne og indbudte konkurrencer. Bogen blev anmeldt i Arkitekten 05/2020.

København på lattergas: Når byen bliver banal

Forfattere: Jens Kvorning, Carsten Thau & Martin Zerlang

Med en bredside til samtidens byggeri i København, stiller forfatterne skarpt på problemerne ved en byudvikling drevet af private developere og politikere, der ser byen som en forretningsmulighed. Bogen blev anmeldt af Martin Keiding i Arkitekten 05/2020.

Danish Architecture and Society: From Absolute Monarchy to the Welfare State

Red.: Nan Dahlkild

Ud fra et arkitekturhistorisk perspektiv gennemgår bogens forfattere udviklingen af offentlige institutioner og byggerier i Danmark fra det 18. århundrede og frem. Et rigt fotografi- og tegningsmateriale udfolder de beskrevne projekter, der rummer alt fra broer og banegårde til biblioteker og fængsler.

Byg Bro: En antologi om at bygge bro mellem byggeriets parter

Red.: Lone Sigbrand, Inge Mette Kirkeby & Birgitte Kleis

I efteråret 2018 inviterede BUILD (Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet) til tre dialogkonferencer, hvor forskere og praktikere drøftede mulighederne for at optimere tværfagligheden i byggesektoren. Konferencens oplæg og diskussioner præsenteres i publikationen, som kan læses i sin fulde længde her.