ANNONCE

Hans Chr. Hansens udvidelse af Gasværksvejens Skole på Vesterbro i København fra 1971. Vist i Arkitektur DK 04/1972. Foto: Frank Bundgaard (se foto i fuld version nedenfor)
Artikel af

Albert Algreen-Petersen

Redaktør

Arkitekt MAA og ph.d.

Gasværksvejens Skole flytter i 2024 til den nye Kødbyens Skole (BAM Danmark med BBP Arkitekter, Nord Architects m.fl.), når den efter planen åbner til skolestart efter sommerferien. Det efterlader de gamle skolebygninger funktionstømte og dermed også i farezonen for mere eller mindre heldige ombygninger eller – værst – nedrivning. 

Skolens ældste bygning er et trefagshus opført som kommuneskole i 1880 efter tegninger af arkitekt Hans Jørgen Holm (1835-1916). Skolen er et robust, muret hus bygget op med midterfag og to sidefag på samme måde som flere af Holms skoler, bl.a. Prinsesse Charlotte Gades Skole (1875) og Tietgensgade Skole (1886) (nu Rysensteen Gymnasium). 

I 1971 blev der bygget en vinkelformet udvidelse, der afslutter karreen, efter tegninger af Hans Chr. Hansen. Udbygningen består af et fireetagers hus med midterkorridor med klasseværelser og en lavere bygning i to etager med gymnastiksale. Mod Istedgade markerer skolen sig med to lukkede gavle med spinkle tage med udhæng. Klassefløjens facader står frem med deres lagdelte konstruktion, med den primære konstruktion trukket tilbage og systemet af skråtstillede metalstænger og vinklede eternitbølgeplader.

I 2009 blev Gasværksvejens Skole gennemgående ombygget og renoveret af BBP Arkitekter. Der blev desuden foretaget en stor PCB-sanering af fugerne mellem betonelementerne i Hans Chr. Hansens tilbygninger, som dog ved en senere gennemgang viste sig ikke at have fjernet det sundhedsskadelige materiale fuldstændigt. I sommeren 2016 blev løsningen at forsegle vægge “på et større areal”. Da PCB befinder sig i væggenes yderste lag, sker der dog slid og brud på forseglingen, som løbende eftergås og udbedres. Københavns Kommune oplyser, at der p.t. pågår en genopretning af forseglingen. (1) 

Ifølge Københavns Kommune (2) er det forventningen, at skolen skal sælges til et alment boligselskab, som kan ombygge ejendommen til plejehjem. Det er svært at forestille sig, at et plejehjem med alle de installationer og hjælpemidler, der er behov for, kan indpasses uden at bygge voldsomt om på Hansens eksisterende bygninger. Der må findes et funktionsprogram, der passer til husene, og desuden udføres en gennemgribende PCB-sanering. Ellers er det nemt at forestille sig, at en ny ejer vil rive ned og bygge nyt.

(Se illustrationer nedenfor)

Artikel af

Albert Algreen-Petersen

Redaktør

Arkitekt MAA og ph.d.

Arkitekten mener

På redaktionen har vi dagligt diskussioner om arkitektur afledt af konkrete sager, problemstillinger og undren. Nogle af disse dykker vi ned i, når vi kan se, at det kan aflede en bredere diskussion uden for redaktionen.

Noter

Hans Chr. Hansens tilbygninger er vist i Arkitektur DK, 04/1972.

1) Svar på aktindsigt om status på PCB fra 1) Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune.
2) Besvarelse på spørgsmål stillet af medlem af Borgerrepræsentationen Knud Holt
Nielsen om, hvad planerne er for Gasværksvejens Skoles bygninger og
grund, når skolen flytter til nye bygninger i
Kødbyen.

Udgivelse

Artiklen bringes første gang i Arkitekten 05, der udkommer den 16. juni.

ANNONCE

Snit og plan. Vist i Arkitektur DK 04/1972. Tegning: Stadsarkitektens Direktorat og Hans Chr. Hansen

Skolens to dobbeltgavle mod Istedgade. Vist i Arkitektur DK 04/1972. Tegning: Stadsarkitektens Direktorat og Hans Chr. Hansen

Hans Chr. Hansens udvidelse af Gasværksvejens Skole på Vesterbro i København fra 1971. Vist i Arkitektur DK 04/1972. Foto: Frank Bundgaard
Hans Chr. Hansens tilbygninger vist i Arkitektur DK, 04/1972.