ANNONCE

Kommentar af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Selvfølgelig skal København have en stadsarkitekt

Det giver ingen mening, at Københavns Kommune på den ene side overvejer at nedlægge stadsarkitektembedet og på den anden efterlyser netop den faglighed, som arkitektfaget kan levere. Det er i hvert fald noget sludder, når Teknik- og Miljøforvaltningen i deres indstilling til en kommende drøftelse om stadsarkitektembedets berettigelse i Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar skriver, at begrebet arkitektur i de senere år har udviklet sig til også at omfatte andre forhold end det æstetiske. Jamen, grundlaget for alt arkitektarbejde er at få form og funktion til at gå op i en højere enhed, på alle skalatrin. Sådan har det været siden pyramiderne, og enhver, som har bidraget til den opfattelse, at arkitektur nogen sinde kun har handlet om æstetik, burde skamme sig. Arkitektur indbefatter til enhver tid at få rammevilkårene til at smelte sammen til en bydel, en gade, et hus. Men for pokker – det skal da ende med at være smukt, ik’?!

Selvfølgelig skal København have en stadsarkitekt, men positionen skal styrkes. For alene det, at forvaltningen ønsker at diskutere embedets nedlæggelse, viser, at rollen har det svært i systemet. Hvis stillingen var bedre konsolideret i administrationen, ville det jo kun handle om at finde en ny stadsarkitekt, nu hvor Camilla van Deurs har valgt ikke at søge om forlængelse af sin ansættelse.

Det er lang tid siden, at stadsarkitekten selv byggede i kommunen. I dag er personen rådgiver, og det, man bør diskutere på ovennævnte møde, er, hvordan funktionen kan tages mere alvorligt og opnå større respekt. Ja, der er alt for mange kedelige betonkasser med murstenstapet i byens havneområder – men det kunne jo være, fordi man mangler at få grundlagt en bedre byggekultur i kommunen. Netop det kan stadsarkitekten medvirke til at gennemføre. Måske med opbakning fra et arkitekturråd. Selvom modstandere af embedet sikkert vil spørge, om stadsarkitekten nu ikke kan klare sig selv, bør man helt droppe tanken om at slette et embede, som har virket siden slutningen af 1800-tallet, og fokusere på, hvordan man kan styrke stadsarkitekten og få arkitekturen tilbage på dagsordenen i Københavns Kommune.

Note

Se Teknik- og Miljøforvaltningens dagsorden for kommende drøftelse af stadsarkitektembedet i København d. 8. januar via dette link.

Kommentar af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

ANNONCE