ANNONCE

Redaktionen

De indsendte projekter skal være realiseret i perioden 2014 til ultimo 2020. Man kan indsende projekter inden for alle kategorier af landskabsarkitektur og havekunst: haver, parker, byrum, bebyggelsesplanlægning, by- og landskabsplanlægning eller strategiske planer. Særlige emneområder, der ønskes belyst, er tiltag i forhold til klimaforandringer, cirkulær økonomi, bæredygtighed, øget biodiversitet, naturgenopretning, mangfoldigt friluftsliv, byudvikling samt social og økonomisk merværdi – i en landskabsarkitektonisk udformning. Det kan være alt fra eksempler på udformning af byens rum til transformation af grøn kulturarv, f.eks. herregårdslandskaber, fornyelse af byernes grønne områder, herunder kirkegårde.

 • En tegnestue kan indsende max. 3 arbejder
 • Hvert arbejde præsenteres på max. 2 A3-ark med en kort, dansksproget tekst (max. 5.000 anslag), tegninger i form af planer, perspektiver, diagrammer samt fotografier (i alt max. 10 stk.)
 • Fakta om projektet: navn, adresse, årstal, bygherre, rådgivere, udførende, areal, evt. budget
 • Forslag indsendes som print i 1 sæt til Ny Agenda 3’ s sekretariat, på nedenstående adresse, senest mandag d. 18. januar 2021 mærket ’bogprojekt’.
 • Mail med samme indhold i pdf-format (evt. som zip-fil) skal, inden indsendelsesfristens udløb, sendes styregrupperepræsentant Knud W. Ø. Larsen på kwol@kwol.dk

Bedømmelseskomiteen består af styregruppen for Ny Agenda 3:

 • Tine Gils, landskabsarkitekt MDL som repræsentant for Danske Landskabsarkitekter
 • Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg, landskabsarkitekt MDL som repræsentant for Park- og Naturforvalterne
 • Knud W. Ø. Larsen, landskabsarkitekt MAA, MDL, som repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder
 • Annemarie Lund, bogens redaktør og redaktør af Ny Agenda 1 og 2 samt tidligere redaktør af LANDSKAB

Endvidere som repræsentanter for faget uden for Danmark:

 • Thorbjörn Andersson, landskabsarkitekt LAR/MSA, professor SLU, Ultuna
 • Rainer Stange, landskabsarkitekt NLA, professor AHO, Oslo.

Blandt de indsendte forslag udvælger bedømmelseskomiteen omkring 30-35 til publicering. Herefter afleverer de udvalgte virksomheder endeligt materiale, herunder royalty-fri fotos og andet illustrationsmateriale af høj kvalitet, egnet til tryk. Ny Agenda 3 udgives som tidligere på forlaget Bogværket i en 2-sproget version (dansk/engelsk).

Redaktionen

ANNONCE