ANNONCE

Ebenezer Howard, The Three Magnets, 1898

Redaktionen

Kommer Coronakrisen til at ændre vores byggede miljø? Hvordan skal et hus eller en by se ud efter krisen?

Der er behov for både at tænke kritisk, kunstnerisk og bæredygtigt i forhold til de nye måder, som vi skal omgås hinanden på.

Arkitekten inviterer hermed landets arkitektstuderende til at tegne en vision for fremtidens hus eller by. Eller begge dele.

Du må dog kun tegne én tegning af din vision og skrive en meget kort tekst (max. 500 anslag inkl. mellemrum) med dine tanker om rum og materialer, som vi skal omgive os med i fremtiden.

Tegningen må være alt fra håndtegning og skitser til digital tegning og modelfoto, og skal sendes i pdf i høj opløsning, så den egner sig både til digital og printet præsentation.

Send dine skitser og tanker til os på lam@arkitekten.dk senest den 2. juni, så viser vi dem på Arkitekten.dk. Angiv navn og skole.

Til Arkitekten nr. 6 vælger vi nogle af dem ud og viser dem sammen med kommentarer fra et panel bestående af:

  • Jan Gehl, professor, arkitekt MAA og grundlægger af Gehl Architects
  • Rikke Juul Gram, arkitekt MAA og partner i Schønherr
  • Deane Simpson, arkitekt MAA og professor ved KADK
  • Lisbet Wolters, arkitekt MAA og stadsarkitekt i Vejle Kommune

 

English:

Will the corona crisis change our built environment? What should a house or city look like after the crisis?

The current situation calls for critical, artistic and sustainable thinking in relation to the new ways we will socialize.

Arkitekten hereby invites architecture students to draw a vision for the house or city of the future. Or both.

You may only submit one drawing of your vision and write a very short explanatory text (max. 500 characters incl. space) with your thoughts on the space and materials we will surround ourselves with in the future.

The drawing can be anything from hand drawn and sketches to digital drawing, and must be sent in pdf in high resolution – so it works in both digital and printed formats.

Send your sketches and thoughts to lam@arkitekten.dk on or before June 2, 2020, and we’ll showcase them on Arkitekten.dk. Please include name and school.

For Arkitekten 06 we will select a number of submittals and show them along with comments from the following panel of architects:

  • Jan Gehl, professor, architect and founder of Gehl Architects
  • Rikke Juul Gram, architect MAA and partner at Schønherr
  • Deane Simpson, architect MAA and professor at KADK
  • Lisbet Wolters, architect MAA and city architect in Vejle

Redaktionen

ANNONCE