ANNONCE

Redaktionel grafisk bearbejdning på baggrund af diagram fra BUILD, Aalborg Universitet.
Bidrag af

I Danmark river vi omkring 1100 enfamiliehuse ned om året og erstatter dem med nye huse. Selvom det klimamæssigt er en fordel at renovere fremfor at rive ned og bygge nyt, er der sket en fordobling siden 2005.

Det viser en ny undersøgelse (se fakta, red.), som søger at klarlægge, hvad der skal til for at ændre på tilgangen til gamle huse. Der er bl.a. blevet gennemført en forskningsbaseret survey samt interviews med husejere, der har revet ned og bygget nyt. Analysen viser, hvad der har været udslagsgivende for boligejernes valg, og hvilke overvejelser de har haft om at bevare og renovere forud for nedrivning.

I surveyen svarer 41% af husejerne, at beslutningen om at bygge nyt allerede var taget, inden de købte det gamle hus. 33% traf beslutningen efter at have boet i huset en årrække, mens kun 26% gjorde det i forbindelse med køb. Det betyder, at risikoen for nedrivning er størst i og omkring købssituationen. Beslutningen om nedrivning og nybyggeri opstår dog ikke spontant. Alle husejere har overvejet mange løsninger – også større renoveringer – inden de besluttede at rive ned og bygge nyt. Mange søger rådgivning, knap halvdelen (45%) fra de typehusfirmaer, der bygger det nye hus. Lidt færre (37%, 39% og 38%) søger viden fra banker, håndværkere og uafhængige rådgivere, herunder arkitekter. De fleste (59%) rådfører sig imidlertid hos venner og familie, og de allerfleste (92%) ender med at lave deres egen vurdering.

Ofte strækker beslutningsprocessen om et nyt hus sig over flere år, indtil man er blevet konkret omkring sine muligheder, ønsker og behov. Flertallet af husejere vurderer, at det eksisterende hus var i ringe stand (80% siger rigtig dårlig/dårlig stand). Omvendt angiver 20%, at deres gamle hus var i god eller mellemgod stand (hverken-eller). Det er altså ikke alene den tekniske tilstand af det gamle hus, der er udslagsgivende for beslutningen. Tilsvarende viser en rundspørge blandt ejendomsmæglere, at mange parcelhuse fra 1960-70erne vurderes at være i god stand og egnet til renovering – men alligevel sker der en del nedrivninger inden for netop denne gruppe huse. Bor man allerede i huset, er beslutningen sværere at tage – man har investeret tid og penge i huset, det er ens hjem. Køber man med henblik på nedrivning, så har man ikke det samme forhold til det gamle hus.

Interviews med husejere viser, at man bruger samme argumenter for nedrivning som for renovering: Huset er nedslidt, det lever ikke op til nutidens boligbehov, og/eller energiregnskabet er dårligt. Energimærkninger og BR2018’s fokus på energioptimering nævnes ofte som et selvstændigt argument, særligt efter energikrisen, men uden at husejerne nødvendigvis har foretaget konkrete energianalyser.

Beslutningen om at rive ned handler i høj grad om den værdiforøgelse, man får ved det nye hus. Særligt i forhold til økonomisk gevinst, øget boligkomfort og muligheden for ‘gør-det-selv’-projekter. Den økonomiske gevinst angår lokal efterspørgsel og lokale huspriser, og det nye hus’ værdi på boligmarkedet sammenlignet med det gamle. Ejendomsvurderinger, bankernes villighed til at låne til et nyt hus fremfor til renoveringer er også en medvirkende faktor. Den økonomiske gevinst er geografisk betinget og kan bruges til at forudsige, hvor der i fremtiden ligger huse, der er i risiko-zonen for nedrivning.

Artiklen fortsætter nedenfor

Bidrag af

Jesper Ole Jensen er civilingeniør, ph.d. og seniorforsker ved BUILD-AAU.

Mette Mechlenborg er cand.mag. i litteratur og Moderne Kultur, ph.d. og seniorforsker ved BUILD-AAU.

Sára Finsdóttir er cand.comm. og konsulent på 
Teknologisk Institut. 

Stefania Butera er miljøingeniør, MSc, ph.d. og seniorspecialist ved Teknologisk Institut.

Tine Lange er cand.scient.pol. samt partner i og grundlægger af Responsible Assets. 

Carsten Rode er civilingeniør, ph.d. og professor 
ved DTU Sustain.

Føljeton: Mere genbrug

Arkitekten lancerer hermed føljetonen “Mere genbrug”. Forfatterne til artiklen, som bringes her, har først henvendt sig til Arkitekten på red@arkitekten.dk med reference til projektet og herefter skrevet artiklen i dialog med redaktionen. Andre med lignende dokumentation eller projekter opfordres til at gøre det samme.

Referencer

Eberhardt, L.C.M., Jensen, J.O., de Place Hansen, E.J., Mechlenborg, M., Birgisdottir, H., Garnow, A., Rose, J., Kragh, J., & Egsgaard-Pedersen, A. (2022): 
Helhedsvurdering ved renovering. Institut for 
Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet. 
BUILD Rapport bind 2022.

Jensen, J.O., Mechlenborg, M., Kragh, J., & Egsgaard--Pedersen, A. (2022): Nedrivning af enfamiliehuse: Omfang og årsager. Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet. BUILD Rapport bind 2022 Nr. 36.

Mallett, S. (2004): Understanding home: a critical review of the literature. The Sociological Review, s. 52, 62-89.

Udgivelse

Artiklen bringes første gang i Arkitekten 02/2024.

IGENBO

Undersøgelsen “IGENBO” (2022) består af to delprojekter og gennemføres i samarbejde mellem Teknologisk Institut, BUILD AAU, DTU og Responsible Assets. Resultater kan downloades via www.teknologisk.dk

ANNONCE

Øget boligkomfort handler også om at vælge beliggenhed frem for det konkrete hus. Man starter altså med matriklen, og så kommer drømmehuset oveni. Måske giver matriklen adgang til et eftertragtet område (skoledistrikt, nærheden til byen, postnummer eller den gode udsigt), eller det gamle passer ikke til ens specifikke boligbehov og -drømme. For husejere, der allerede bor i huset, der rives ned, så er det nye hus en investering i deres fremtid: De ønsker at blive i lokalområdet, når de bliver ældre, når børnene er flyttet, når man bliver fysisk nedslidt mv. Endelig ser nogle nybyggeri som et mål i sig selv: De elsker gør-det-selv og at være med i hele processen, og ofte har de erfaring med at rive ned og bygge nyt fra tidligere projekter eller en faglig baggrund (stilling eller uddannelse), der gør det relevant at bygge selv. I alle tilfælde giver nybyggeri husejerne mulighed for at præge arkitektur, indretning, materialer og størrelse. Fra forskningen ved vi, at netop personlig prægning er en vigtig faktor.

De fleste husejere forbinder ikke bæredygtighed med bevaring, men med energioptimering i driften. Det er derfor et gennemgående argument, der bruges, når man bygger nyt. Klimahensyn og bevaring nævnes stort set aldrig, og ofte kun som enkeltstående tiltag i forhold til det nye hus, såsom solcelleanlæg, genbrugssten eller vandopsamlingsbeholder. Men ofte er disse løsninger noget, som af håndværkere, husfirmaer og byggesagkyndige betragtes som dyre specialønsker, lyder tilbagemeldingen. Det indikerer, at der er en vis form for sporadisk efterspørgsel på en mere klimavenlig boligkultur, som dog ikke knyttes til bevaring.
Det er en gennemgående holdning hos alle husejere, der har revet ned, at det nye hus er pænere, bedre og mere fremtidssikret end det gamle. Flere har forholdt sig til at bygge i en skala og af materialer, som ifølge dem passede til konteksten. Alle forholder sig til, at huset en dag skulle sælges og derfor gives videre til næste generation. Nedrivning og nybyggeri fortolkes af husejerne som deres personlige andel i opkvalificering af den samlede danske boligmasse, både hvad angår energiforbrug, boligbehov og husets levetid.

Hvis man ønsker at ændre på tingene, skal der flere ting til: Først og fremmest skal den miljømæssige, arkitektoniske og brugsmæssige værdi af de gamle huse tales op. Der skal udvikles modeller for økonomiske udregninger, der medtager klimahensyn og materialeforbrug. Derudover skal man vise, hvordan arkitektonisk bearbejdning af ældre huse kan bidrage til øget boligkvalitet og stolthed, og derved til husets fremtidssikring på boligmarkedet. Hertil kommer, at der mangler almen forståelse for, hvad et godt klimahensyn er, og at der er behov for objektiv viden om husets stand, både teknisk, indeklimamæssigt og med hensyn til miljøskadelige stoffer. Selvom mange ældre parcelhuse indeholder både PCB og asbest, bør det ikke tælle negativt, når man overvejer bevaring versus nedrivning, da de miljøskadelige stoffer skal behandles og bortskaffes forsvarligt uanset hvad. Til vurdering af disse forhold kan energimærkerne være et eksempel til efterfølgelse: Med kategoriseringerne af energimærker i A, B, C osv. har man formået at skabe en forståelse hos lægmand og i branchen af, at noget er bedre end noget andet. Det samme er der behov for på materialesiden, så sammenligningen ikke kun omhandler driftsenergi. For det tredje så handler det også om et større og bedre udbud af renoveringsløsninger, mere kvalificerede håndværkere og større sikkerhed for prissætninger. Endelig sætter husejerne en ære i, at deres boliger er fremtidssikrede, og de kommer med et stort engagement – fordi det er deres hjem. Det er et potentiale, man bør være bedre til at udnytte.