ANNONCE

Gellerup Bypark. Blokken th. med ny gennembrydning, ‘den gyldne port’, der er en del af Tegnestuen Vandkunsten og Transforms renoveringsprojekt. Foto: Rasmus Hjortshøj

Sandra Gonon

Arkitekt MAA

Allerede ved busstoppestedet ved City Vest trækker en rigt blomstrende beplantning og et intrikat trappesystem i lys beton mig op mod den første del af Gellerups ikoniske betonblokke. Byparken indskriver sig i en større omdisponering af områdets infrastruktur, hvor man gennem nedrivning af fem boligblokke har skabt et nyt hieraki i bebyggelsens landskabelige rum, og området bærer præg af, at det nye vejnet og flere nye bygninger endnu ikke er på plads. 

På nordsiden af Trille Lucassens Gade, tæt ved den nyetablerede åbning i en af blokkene, den gyldne port (af Tegnestuen Vandkunsten og Transform, red.), folder en storslået park sig ud, med en hvid betonsti, som slynger sig gennem det grønne. Sollyset reflekteres af betonen i en sådan grad, at jeg blændes, og det er derfor kærkomment, da den lysende sti kort skygges under en større tagflade. Sti og tag gennembrydes af en cirkulær beplantning, og overalt spiller det frodigt grønne den vigtigste rolle. Man ser tydeligt det ambitiøse arbejde med biodiversitet, som er blevet en mærkesag for landskabsarkitekterne. Beplantningen består af forskellige former for engblomster sammenvævet med staudeklynger samt krydderurter ved de udendørs grillpladser. Gennem området opsamles regnvand i et åløb, som udmunder i en lille nyanlagt sø. Et fint modspil skabes af træer; to gamle træ-alléer står tilbage i engen som tømte relikvier efter den tidligere ortogonale parkstruktur. De skaber smukke sigtelinjer ned gennem det nye landskabeligt bølgede terræn. Man har med vilje fjernet alle buske og buskadser og undladt at plante nye, da gennemsigtighed i området er en vigtig tryghedsskabende faktor. Samtidig skaber beplantningens komposition af bølgende landskab og større træer – man har prioriteret at købe relativt store træer til udplantning, hvilket bidrager til, at parkens grønne rum allerede i år står flotte – et overbevisende modspil til boligblokkenes massive gridfacader, og den arkitektoniske kvalitet i bebyggelsens facadekomposition kommer herigennem flot til sin ret.

Sandra Gonon

Arkitekt MAA

Gellerup Bypark

Karen Blixens Boulevard 39, 8220 Brabrand
Arkitekt: SLA
Arkitektmedarbejdere: Stig L. Andersson, Mette Skjold, Karsten Thorlund, Søren Rostved, Tobias Theil Konishi, Magnus Askjær Rasmussen, Julie Skov
Underrådgiver arkitekt: EFFEKT
Ingeniør: COWI
Konsulenter: Social Action, Boris Brormann Jensen, GAME
Bygherre: Brabrand Boligforening
Opført: 2019

Udgivelse

Anmeldelsen blev udgivet i Arkitekten 06/2019.

ANNONCE

Opholdsstation i parkforløbet. Bagved klubhuse. Foto: Rasmus Hjortshøj

En bro leder over Edwin Rahrs Vej til Toveshøj, hvor parkrummet er opdelt i mindre enheder, som korresponderer med de mindre boligblokke i området. Her løber stien gennem en lille lund, hvor en skovlegeplads er under konstruktion, for til sidst at ramme Tovshøjskolen og derigennem skabe anknytning hele vejen gennem bydelen.

I hele parkforløbet er de programmerede områder sømløst sammenflettet. Her er boldbaner, grillpladser, siddetrapper og legepladser placeret i et fint flow. Grillpladserne findes i to typer. Nogle under små, hvide halvtage, der virker meget spinkle i den samlede komposition og som de eneste hvide elementer stikker af fra det sammenbundne stisystem. Andre pladser er placeret under store, rustikke trætage à la spejderhytte, der, i min optik, bedre lægger sig ind i den samlede landskabsplan.

Stiforløbet udvider og indsnævrer sig amorft flydende og gennemhulles af beplantning, marksten og lysmaster. Disse gennemhulninger sikrer, at biler ikke kan køre på stierne, og at knallerter og cyklister sænker farten. En del steder er passagerne dog allerede nu så smalle, at det er svært at komme igennem med tvillingebarnevogn eller kørestol. Det bliver ikke lettere, når træerne vokser til. Lidt mere plads ville have været at foretrække, uden at knallerterne af den grund ville kunne drøne igennem. Stien ligger ophøjet i landskabet, hvilket bidrager til hurtig afvanding og mindsker jordafsmitning på den hvide beton. Disse snublekanter er dog også ganske lumske på en mørk aften. Af samme grund er der opsat belysningsarmaturer hele vejen igennem anlægget efter en ambitiøst gennemarbejdet plan.

Den nye byplan er gavmild. Den betoner på forbilledlig vis områdets enorme skala som et positivt element og har potentiale til at trække folk fra andre bydele på besøg i Gellerup. Nu mangler bare den planlagte letbane, så bydelen for alvor kan blive en attraktiv, integreret del af Aarhus by.