ANNONCE

Opstalter 1:400. Tegning: ReVærk
Artikel af

Albert Algreen-Petersen

Redaktør

Arkitekt MAA og ph.d.

At åbningstrækket for at bygge en ny bydel er et fælleshus, virker som en ganske sympatisk tilgang til byudvikling og forhåbentlig en tendens, der er ved at vinde indpas (se også Arkitekten 02/2023, s. 56 om forsamlingshuse) – og som gerne må fortsætte sit indtog. Man må antage, at det er et udtryk for, at udviklere og planlæggere har opdaget efterspørgslen på fællesskab og det fornuftige i, at fokus på den private bolig træder en smule i baggrunden til fordel for de rum og byer og den natur, vi skal dele. 

I oktober 2022 udskrev EGEM Ejendomme A/S konkurrencen om Ravnsborg Enge Forsamlingshus ved Køge. Konkurrencen er udskrevet som en ‘dialogkonkurrence’ for de tre indbudte tegnestuer Panum & Kappel, ReVærk og OS Arkitekter med en opfordring i konkurrenceprogrammet til at indgå i dialog via anonyme mails med konkurrenceudskriver undervejs i arbejdet, når der opstår spørgsmål og tvivl, samt med mulighed for en halvvejskritik.  

17. februar 2023 blev konkurrenceresultatet offentliggjort med forslaget af OS Arkitekter som vinder. Der er ikke udpeget en 2. og 3. plads, og forslagene fra Panum & Kappel samt ReVærk sidestilles således. 

Hver deltagende tegnestue er jf. konkurrenceprogrammet berettiget til et honorar på kr. 100.000. 

Forslagene blev bedømt af en dommerkomité bestående af tre repræsentanter for bygherre, EGEM Ejendomme A/S, som er Rasmus Storgaard, Claus Bælum og Jesper Bælum, to unavngivne repræsentanter for Køge Kommune og Nils Holscher og Helle Lassen som fagdommere.

Dommerkomiteen har jf. programmet lagt vægt på følgende kriterier: arkitektur (40%), multifunktionalitet (30%) og økonomi og bygbarhed (30%). Der sættes dog ikke en økonomisk ramme op i programmet for byggeriet.

Ravnsborg Enge er et byudviklingsområde på 279.000 kvm i den sydlige udkant af Køge. Køge Byråd vedtog i oktober 2022 en helhedsplan for området udarbejdet af kommunen i samarbejde med bygherre og bygherres rådgivere, som angiver rammer for omkring 5-700 nye boliger, daginstitution, idrætsaktiviteter, fællesfaciliteter mv. ud fra et princip om at opdele området i fire mindre områder, kaldet småbyerne, med hver sin bydelsplads. Forsamlingshuset skal være åbningstrækket for området og det første hus, der bygges i den første af småbyerne, der sættes i gang, nemlig Nordbyen i områdets nordvestlige hjørne. Her angiver programmet området omkring bydelspladsen med udsigt til den nye vandopsamlingssø som byggefelt.

Konkurrenceprogrammet efterspørger et multifunktionelt hus, der henvender sig til mange forskellige målgrupper og kan rumme mange forskellige anvendelser, herunder toilet og garderobe, kontor og tekøkken, møderum, stor sal med plads til 75 spisende, mindre sal, træningsrum, køkken, værksted, udstillingslokale og desuden en gæstelejlighed med to soveværelser og badeværelse. Der stilles krav til bæredygtighed om certificering som DGNB Platin eller Hjerte og LCA-beregning, der viser maksimal udledning på 8,5 kg. CO2/kvm/år. Samt om at solceller skal dække mindst 50% af bygningens strømforbrug, og at bærende konstruktioner skal være udført i træ. 

Teksten fortsætter. 

Artikel af

Albert Algreen-Petersen

Redaktør

Arkitekt MAA og ph.d.

Åbne konkurrencer er en vigtig vej for mindre tegnestuer til nye opgaver. Samtidig er konkurrencer et vigtigt redskab til åben kritisk tænkning og diskussion af fagets mulighedsrum, faldgruber og blinde vinkler. I dag udskrives få åbne konkurrencer, mange afholdes med få inviterede deltagere, og ikke sjældent præsenteres kun den udpegede vinder. En masse alternative bud går således under radaren eller kommer aldrig frem. Konkurrenceformer er desuden udsat for kritik om at stille unødigt høje krav, der tager gnisten ud af konkurrencens ellers iboende mulighed for at eksperimentere. Programmerne pålægger samtidig de deltagende tegnestuer store arbejdsbyrder, der ikke nødvendigvis dækkes af de afsatte honorarer (se også leder side 1). Med nærværende og kommende artikler går Arkitekten på tværs af udvalgte konkurrencer.

Fakta om konkurrencen

Dialogkonkurrence for Ravnsborg Enge Forsamlingshus, Køge
Indbudte tegnestuer: OS Arkitekter, ReVærk og Panum & Kappel
Bygherre: EGEM Ejendomme A/S
Dommerkomité:
Tre repræsentanter for EGEM
Ejendomme A/S: Rasmus Storgaard, Claus Bælum og Jesper Bælum.
To unavngivne repræsentanter for Køge Kommune.
Fagdommere: Nils Holscher og Helle Lassen.
Konkurrenceperiode: 27.10.2022 –
17.02.2023
Læs mere på www.ravnsborg-enge.dk

Udgivelse

Artiklen blev første gang udgivet i Arkitekten 03/2023.

ANNONCE

Helhedsplan for Ravnsborg med markering af konkurrenceområde. Tegning: EGEM Ejendomme A/S og Køge Kommune

Forslag af OS Arkitekter 

Forslaget har som det eneste valgt at bryde huset op i to adskilte bygninger på i alt 703 kvm. Begge opført som trækonstruktion og punktfunderet. Beklædt med træ med brændt overflade jf. den japanske shou sugi ban-metode. Ambitionen er at benytte affaldstræ i en faginddeling, hvor små stykker kan bruges. Fælleshuset er en længe i to etager med pagodelignende tag. Stueetagen er indrettet med to funktionskerner i træ, som danner en opdeling af huset i tre øvrige rum – stor sal, lille sal og foyer – og gangarealer lagt langs facaderne. Første sal med yderligere to fællesrum og hertil rum til supplerende funktioner. Huset er placeret langs med bydelspladsen, og det fritliggende gæstehus ligger forskudt til siden i bunden af pladsen og indeholder foruden de to gæsterum med badeværelse også orangeri og værksted. Desværre er de to bygninger ikke blot adskilt fysisk, men også formmæssigt. Gæstehuset virker lidt stedmoderligt behandlet. Og det undrer, at f.eks. fælleshusets taghældning, det elegante løft fra terrænet og facadebearbejdningen med lukkede og åbne partier ikke er mere konsekvent videreført i det lille hus. Måske det kommer i den videre bearbejdning. 

Fakta

Vindende konkurrenceforslag ‘Ravnen’ af OS Arkitekter

Opstalt vestfacade 1:300. Snit 1:200. Tegning: OS Arkitekter

Situationsplan 1:400. Tegning: OS Arkitekter

Forslag af ReVærk

Forslaget demonstrerer et stærkt og klart greb. Huset er udført som længehus med sadeltag. Lige ud ad landevejen i bunden af bydelspladsen. Af projektmaterialet fremgår det ikke, hvor stort huset er, men med en hjemmegjort opmåling lyder tallet på ca. 565 kvm. Disponeret med funktionskerne med køkken, toilet, garderobe mv. udført i blåolieret, fineret træ. Heromkring et stort rum, der kan rumme mange, men også deles op og rumme flere aktiviteter på en gang. Længens ender er udlagt til mere faste funktioner som depoter og værksted samt en gæstelejlighed med delt entré og bad. Ligeledes opført som elementbyggeri med trækonstruktion og træfacade og funderet på skruefundamenter. Supplerende rum på første sal som hemse på stueetagens kerne og i gavl­enderne. En løsning, der lader de store rum gå til kip og muliggør kig på tværs. Længen med sadeltag fremstår som arketype overbevisende, samtidig med at den rumlige disponering og konstruktive løsning giver huset karakter. Tagryggen med gennemløbende rytterlys er dog ikke helt overbevisende i den ellers klare form. 

Fakta

Konkurrenceforslaget ‘Ravnsborg Lade’ af ReVærk

Snit 1:250. Opstalter 1:400. Tegning: ReVærk

Plan 1:400. Tegning: ReVærk

Forslag af Panum & Kappel

Forslaget er det, der syner størst af de tre i kraft af placeringen på bydelstorvets to sider. Huset er på 597 kvm fordelt over to plan i to volumener sammenbygget i en skæv vinkel omkring det kommende torv. Opført som elementbyggeri i trækonstruktion med rødmalet træfacade. Punktfundamenter udført som skruefundamenter eller pressede stålsøjler. Huset er omkring sin vinkel disponeret med en ryg, hvor de faste funktioner er placeret, og så en forside mod bydelspladsen med større glaspartier og et blødere rumprogram med kombineret fordelings- og opholdsrum. Den yderste del af de to volumener udnyttes til større sale (og mulighed for at opdele). Første sal med gæstelejlighed og kontorer. Pladsen er lagt med røde teglsten helt op til huset og videre ind som gulvbelægning. Indvendige, finerede overflader er rødpigmenterede. Det er en meget rød totaloplevelse, og det vinklede hus lukker pladsen af mod søen, så figuren bliver dominerende i et byrum, der ellers oplagt kunne være mere forbundet til naturen. 

Fakta

Konkurrenceforslaget ‘Folkehuset’ af Panum & Kappel

Snit 1:250. Tegninger: Panum & Kappel

Plan 1:400. Tegninger: Panum & Kappel