ANNONCE

Spisesal. CODAN – kontor og lager. Foto: Rasmus Norlander
Artikel af

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

I det følgende gennemgås en række tekniske nedslag vedrørende tilpasning af indeklimaet i kontorbygninger fra denne udgivelses temasektion. De fleste af dem er transformerede bygninger med undtagelse af én, som er ny.

CODAN

I kontor- og lagerbygningen i Køge har særlige krav til lagerets temperaturstabilitet bl.a. været udslagsgivende for valget af beton, idet det hermed blev muligt at opretholde den nødvendige temperatur uden at tilføre køling. I bygningens kontordel er teknikken bygget ind i lofter, skabe og møbellignende konstruktioner med flere rumlige virkninger til følge. Der er bl.a. tale om et forløb af varierende loftshøjder; den laveste med indbyggede føringer, en anden udelukkende beklædt med akustikplader og én, som afsluttes af ovenlys. Og som noget af det mest markante indgår ventilationen som rumlige elementer i spisesal og fællesrum, hvor smalle rørkasser løber gennem rummet langs loftet og således udgør et bjælkemotiv. I spisesalen, hvor to ventilationsbjælker danner en korsform, bliver bjælkekarakteren særlig tydelig, mens man dog samtidig fornemmer, at den ikke er en bærende bygningsdel. Indblæsning sker gennem bemalede standarddæksler på ventilationsbjælkens underside, mens udsugning er placeret bag en filtdug mellem hvidmalede tremmer i vægfladen. I det største ud af flere møderum er ventilationen udført efter samme principper, dog ikke placeret centralt i rummet, men som en bredere opbygning langs væggene. Her er tale om et slags møbel, som foruden ventilation indeholder både indbyggede højtalere, lys og akustikplader. Alt sammen med den lysegrønne farve som det sammenbindende element. Den overordnede, dæmpede akustik i bygningens kontordel er bl.a. opnået ved hjælp af gipsplader bag bræt til gerichter, trindug i gulv, bemalede akustikplader og filtdug bag tremmer i vægflader.

Teksten fortsætter

Artikel af

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Udgivelse

Artiklen blev første gang udgivet i Arkitekten 04/2023.

Fakta

CODAN - kontor og lager
Køge, Danmark
Arkitekt: Johansen Skovsted Arkitekter
Ingeniør: Strunge Jensen
Bygherre: CODAN Companies
Opført: 2023

ANNONCE

Glasalstrup

Modsat de rumligt tilstedeværende installationer i bygningen i Køge var det en del af den oprindelige arkitektoniske vision at friholde det store åbne rum for installationer i kontorbygningen Glasalstrup ved Aarhus. Arkitektur og teknik er tæt forbundet i dette projekt med tekniske løsninger integreret i loft, facade og kælder. Den oprindelige ventilering af huset var udført som et system af luftindtag i opbygninger omkring ovenlys og udsug i hule stålsøjler i facaden via en stor ventilator i kælderen. En underliggende teknikgang løber langs hele bygningens periferi, og denne udnyttes også i den nuværende løsning, som ifølge arkitekten bygger videre på de oprindelige principper. Det nuværende ventilationsprincip indebærer således indblæsning gennem nye riste i gulvet langs facaden, mens udsug sker gennem facadeprofiler samt gennem nye udsugningskanaler fra kernen, hvorfra luften føres tilbage til kælderen og videre til den oprindelige udblæsning lidt væk fra bygningen. I loftet er de oprindelige aluminiumsplader udskiftet med nye strålevarmeplader, og det store, homogene systemloft med ovenlys, kunstlys og varmeelementer er dermed tilbageført. Derudover har man udskiftet en del af de eksisterende ovenlys med oplukkelige glaskupler til supplerende udluftning. Kernens vægge er beklædt med ny hessian og lameller af fyrretræ som oprindeligt, ligesom væg-til-væg-tæppet også er genskabt, hvilket tilsammen bidrager til den akustiske regulering af bygningen.

Fakta

Glasalstrup
Alstrup Allé 11, 8361 Hasselager
Arkitekt: Over Byen Arkitekter
Installationsingeniør: Henrik Innovation
Bygherre: Realdania By & Byg
Udført: 2022

Original bygning
Arkitekt: Knud Blach Petersen
Ingeniør: Thomas Bentsen
Opført: 1966

Bredgade 40

Som det er tilfældet for kontorbygningen Glasalstrup, har arkitekterne også draget nytte af eksisterende forhold til teknikken i forbindelse med renoveringen af kontorhuset Bredgade 40. Da arkitekterne overtog bygningen, var alle lofter nedhængte og gemt bag lag af gips og diverse opbygninger. En del af den overordnede vision har derfor været at komme så tæt på en reetablering af den oprindelige loftshøjde som muligt, og for at opnå dette er bl.a. gjort brug af eksisterende indstøbte huller i konstruktionen til teknik. Således løber den tekniske hovedføring nu bag lofter, der alle flugter med konstruktionens underkant, med få undtagelser. Ved overtagelsen lå loftet meget lavere og skæmmede indtrykket. I dag flugter loftet stort set med det oprindeliges underkant. Ventilation er integreret i kontoretagernes alulofter samt i stueetagens foyer, hvor trælamelpartier og sortmalet alu skal mime takten fra det oprindelige loft. Kantinens lofter til kip var oprindelig udført med trælameller direkte på betonkonstruktionen. Efter renoveringen er opsat akustikbatts skjult bag ny lamelbeklædning i egetræ. Placeringen af ventilationskanaler i kantinens loftskørt er uændret, mens riste er udført som perforering i den nye træbeklædning. Udnyttelse af eksisterende kanaler til teknik ses også andre steder, eksempelvis i et nuværende møderum, som oprindeligt var direktionens frokoststue eller mellem vinduespartier på kontoretagerne, hvor hver anden søjle fungerer som rørkasse til installationer. Ifølge arkitekten har det været muligt at placere udskiftede tekniske anlæg inden for omfanget af det eksisterende taghus. Derudover rummer kælderen også tekniske anlæg, mens der på etagerne, bag oprindelige vinduesskår i betonfacaden, er etableret mindre, decentrale anlæg.

Fakta

Bredgade 40
Bredgade 40, 1260 København K
Arkitekt: Elgaard Architecture
Ingeniør: JL Engineering, Stokbro Rådgivende Ingeniører
Bygherre: Jeudan
Udført: 2022

Original bygning
Arkitekt: Svenn Eske Kristensen
Opført: 1958

Paustians Hus

Paustians Hus i Nordhavn er, som mange andre kontorbygninger, karakteriseret af det åbne atrium, dog er den fredede bygning oprindeligt tegnet som møbelhus. Mellem betonribber i loftet er opsat hvide akustikplader som et gennemgående element i huset, hvilket bidrager til en overraskende behagelig akustik. Det store udstillingsrum, der i dag rummer åbne storrumskontorer, ventileres ved hjælp af computerstyret naturlig ventilation gennem tagvinduer og det store vinduesparti mod syd, som spænder over to etager. Sådan har huset også fungeret oprindeligt. I forbindelse med transformationen til kontorhus er alle fag i glaspåbygningen blevet udskiftet, mens der er etableret nye blændede vinduer til ventilation i den nordvendte gavl. Blændingen skyldes et særligt hensyn til det oprindelige facadeudtryk, dog kunne man forestille sig, at netop dette sted i bygningen måske ville have haft gavn af mere dagslys. I den nyindrettede møderumsfløj er opsat mekanisk ventilation med hvidmalede rørføringer.

Fakta

Paustians Hus
Kalkbrænderiløbskaj 2, 2100 København
Arkitekt: SLETH
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Dansk Energi Management
Bygherre: Paustian
Udført: 2022

Original bygning
Arkitekt: Jørn Utzon, Kim Utzon og Jan Utzon
Opført: 1987

Tilbygninger
Arkitekt: Kim Utzon
Opført: 2010

Paustians Hus. Glaspåbygning mod syd. Tegning: SLETH

Paustians Hus. Rytterlys over etagedæk. Foto: Rasmus Hjortshøj