ANNONCE

Illustration: Forside til Lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus, Frederiksberg Kommune, december 2019

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

De bestræbelser, man gør sig i samfundet i forhold til genbrug af gamle huse både af ældre og yngre dato, har ikke haft den store indflydelse på den planlagte Rolighedsvej Bycampus på Frederiksberg.* 

Lokalplanens overordnede tilgang forudsætter nemlig, at man river flertallet af de eksisterende bygninger i området ned.

Planen er udviklet på basis af et parallelopdrag mellem tre inviterede arkitektfirmaer, med mulighed for kombinationer i det videre forløb. Det mest vindende har tillige givet forslag til et nybyggeri på stedet, og en række andre arkitektfirmaer har også budt ind med enkeltprojekter. Studerer man lokalplanens meget gennemtegnede projekter med konstruktionssnit og detaljeret beskrivelse af facadeopbygninger og terrænbearbejdninger, efterlades man med et indtryk af, at ‘what you see is what you get’.

Det fremgår af lokalplanen, at Københavns Universitet og DTU ikke længere har brug for stedet til undervisningsformål, og derfor har Freja Ejendomme forestået opgaven med at videreudvikle området i samarbejde med en developer og kommunen. Der kommer en ny skole og en ny idrætshal og ikke mindst nye kollegieboliger.

Blandt de huse, som rives ned, er f.eks. den såkaldte røde laboratoriebygning langs Åboulevarden, som er under 20 år gammel. Den blev bygget sammen med en lidt ældre vinkelbygning, og tilsammen udgør disse to huse, bag et bånd med træer og buske, en slags ‘skærm’ ud mod den trafikerede vej. Nedrevet bliver tillige et enetages gårdkompleks med gule facader og røde tage, som må være nogle af de ældste bygninger på stedet. En badmintonhal (hvis funktioner formodentlig optages i førnævnte idrætshal) forsvinder, og tre kontorbygninger i gule mursten, nok tegnet under påvirkning af den funktionelle tradition i dansk arkitektur, tænkes også fjernet. To historicistiske huse, der i forvejen var klassificeret som bevaringsværdige, bliver tilbage og ombygges til ny skole og boliger.

Skalaen på de foreslåede nye bygninger får, på grund af tidens byggetekniske præmisser og lovkrav, de eksisterende huse til at se små ud. Mest markant med kollegiebebyggelsen ud mod Åboulevarden, som virker for stor og for lukket.

Det muliges kunst, som dette projekt, sammen med så mange andre, er et udtryk for, burde have haft bedre muligheder.

Særligt i forhold til de eksisterende huse, den nuværende åbne, grønne karakter i området og bygningerne langs boulevarden.

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Note

* Projektet til Rolighedsvej Bycampus på Frederiksberg fremgår af forslag til lokalplan 223 (december 2019) hvis høringsperiode blev afsluttet 18. februar 2020.

Udgivelse

Lederen blev bragt i Arkitekten 06/2020.

ANNONCE

Illustration: Fra forslag til Lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus, Frederiksberg Kommune, december 2019