ANNONCE

Foto: Hampus Berndtson, oktober 2023
Leder af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Hvis man anser SAS-huset for et mesterværk, gælder det om at fremkalde alle fordelene ved en fredning, der sagtens kan køre sideløbende med udvikling og istandsættelse. Når Birthe Iuel, som er direktør i Historiske Huse, opremser en lang række ulemper, der kan være forbundet med en fredning af SAS-huset (Byrummonitor den 5.2.), gavner det næppe sagen. Slet ikke, når man tager i betragtning, at Iuel sammen med alle de øvrige medlemmer af Det Særlige Bygningssyn i december 2023 stemte for en indstilling af SAS-huset til fredning.

Der er ingen tvivl om, at den nuværende curtain wall kan genskabes 1:1, med bedre isolering. I Arkitektens tema om SAS (10/23) refererede vi, som eksempel, til den igangværende udskiftning af den fredede Nationalbanks curtain wall.

Facadepladerne på SAS-husets lave, vandrette base kan enten renses for den plasticmaling, som blev smurt på i 2017 – eller pladerne kan ubesværet udskiftes med nye magen til de eksisterende. 

Interiøret kan reetableres, men det vil næppe falde nogen med sans for SAS for brystet, hvis man vælger andre materialer end teak og mahogni osv. 

Det afhænger såmænd bare af et godt samarbejde mellem arkitekt, bygherre og Slots- og Kulturstyrelsen. Uanset hvad, koster istandsættelsen penge. På længere sigt vil et nyistandsat ikon, som funkler på ny, trække endnu flere turister til København. 

Tak til Det Særlige Bygningssyn!

Leder af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

ANNONCE