ANNONCE

Facade mod Holmens Kanal. Arkivtegning: Arkitektur DK 1972

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

I et igangværende pilotprojekt afprøver et hold af arkitekter byggetekniske løsninger til istandsættelse af Nationalbankens facader som en del af den kommende renovering og restaurering af hele bygningen. På hjørnet af Niels Juels Gade og Havnegade er etableret et prøvefelt, hvor eksisterende marmor er demonteret og nye marmorplader opsat. Redaktionen aflagde i februar byggepladsen et besøg.

Nationalbankens facader er beklædt med plader af flintrullet porsgrunnmarmor oprindeligt ophængt med bærejern i bagbetonen. Herimellem en flamingoisolering. Marmorpladerne har siden opførelsen været udsat for skadelig vejrpåvirkning, hvilket bl.a. har resulteret i en krumning af pladerne, som tydeligst ses på bygningens sydside.

I pilotprojektet afprøves bl.a. ophængning af nye marmorplader i samme formater, men med nye bæreankre og ny isolering. I denne forbindelse foretages også en række fugeprøver med varierende farvetone. Ikke alle bygningsdele udskiftes, og det betyder eksempelvis, at der på forstøbninger og bukkebenskant således foretages stedvise reparationer af den eksisterende beton. 

Herudover afprøver arkitekterne flere løsninger til opbygning af bastionsmurens overkant, eksempelvis ny inddækning af skotrenden, som bukkes i modsætning til oprindeligt, hvor inddækningen var skruet fast til facadepladens bagside. Det er marmorpladens blottede kant, der udgør selve bastionsmurens skarpe afslutning. 

Vinduesprofilerne skal også udskiftes, og i den forbindelse er fremstillet en række prøver med forskellige grader af eloxering, med det formål at komme så tæt på den oprindelige farvetone som muligt.

Generelt er der tale om et hus med byggetekniske løsninger, der er så gennemtænkte, at samlingerne nærmest smelter sammen, hvilket kan gøre det vanskeligt at udskifte bygningsdele enkeltvis. Dette ses eksempelvis i false ved spaltevinduer, hvor naturstensbeklædningen nødvendigvis må demonteres, for at man kan få adgang til vinduesprofilerne.

På Jarmers Plads skal facadebeklædningen på kontorbygningen af arkitekterne Holst ligeledes udskiftes, og til dette formål anvendes selvsamme marmor som på Nationalbanken. Partiet stammer fra samme brud som de oprindelige plader og er indsamlet for år tilbage med henblik på at blive anvendt ved begge istandsættelser.

Se fotografier og tegninger nedenfor.

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Fakta

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5, 1058 København K

Restaurering og renovering af Danmarks Nationalbank
Delprojekt udvendige arbejder – Pilotprojekt
Arkitekter: Rørbæk og Møller Arkitekter, Varmings Tegnestue
Landskabsarkitekt: LYTT
Ingeniør: EKJ Rådgivende ingeniører
Bygherre: Danmarks Nationalbank
Udførelse: 2021-2028

Original bygning
Arkitekt: Arne Jacobsen / Dissing+Weitling
Opført: 1965-1978

Tegnestuens beskrivelse

Danmarks Nationalbank udgør et af Arne Jacobsens absolutte hovedværker. Bygningen er opført i tre byggeetaper i perioden 1965-78 og står i dag som et helstøbt, senmodernistisk bygningsværk nær Slotsholmen i indre København. Bygningen blev fredet i 2009.

Bygningsanlægget er sammensat af to volumener. En lav, vandret base udspænder hele karreen og danner sokkel for en aflang, karréhøj etage­bygning langs Niels Juels Gade. Basen fremstår som en lukket ringmur beklædt med plader af flintrullet porsgrunnmarmor, mens etagebygningens facader er opadstræbende og vertikalt inddelt efter bygningens hovedmodul. Etagebygningens gavle udgør lukkede marmorfelter inddelt med spaltevinduer og smalle betonforstøbninger, mens langsiderne består af spinkle karnapper i bronze-coatet glas.

Restaureringen og renoveringen af Danmarks Nationalbank er inddelt i tre delprojekter, som forløber forskudt. Delprojekt udvendige arbejder omfatter bl.a. en gennemgribende facadeistandsættelse, hvor eksisterende marmorbeklædning og glaspartier udskiftes. Danmarks Nationalbank er i gang med at udføre et stort prøvefelt på hjørnet mellem Havnegade og Niels Juels Gade, hvor detaljeløsninger afprøves og drøftes ved en række besigtigelser med Slots- og Kulturstyrelsen.

Udgivelse

Artiklen blev første gang udgivet i Arkitekten 05/2023.

ANNONCE

Danmarks Nationalbank. Prøvefelt for pilotprojekt på hjørnet af Havnegade og Niels Juels Gade. Foto: Varmings Tegnestue

Vandret snit i forstøbning. Hjørnet af Havnegade og Niels Juels Gade. Arkivtegning: Arne Jacobsen

Snit i bastionsmurens inddækning. Arkivtegning: Arne Jacobsen

Afprøvning af bukket skotrende ved bastionens overkant mod Niels Juel Gade. Foto: Varmings Tegnestue

Snit i vindue og brystning under karnap mod Niels Juels Gade. Arkivtegning: Arne Jacobsen