ANNONCE

Hornbækhus, Kay Fisker, 1923. Fra Arkitekten Månedshæfte 1926.

Der bygges på livet løs i det meste af landet – meget i stor skala. Det er huse, som danner rammerne om vores mest intime liv – nemlig vores boliger.

Hvad er status? Hvilke planløsninger tegnes frem til alle de mange forskellige familieliv i dag? Hvor højt er der til loftet? Hvad med husenes nære omgivelser?

Til et kommende tema om arkitekttegnet etageboligbyggeri efterlyses bidrag: karrébebyggelse, punkthuse, højhuse mv. på mindst fire etager. Der kan være tale om både privat og alment boligbyggeri, byggefællesskaber, bofællesskaber eller andet. Husene skal være opført/ombygget/restaureret i Danmark i perioden 2017-2021. Materialet, som bedes fremsendt, er i første omgang kun til intern orientering og skal bestå af højst seks fotografier, situationsplan, stueplan, etageplan og snit samt en kort faktuel tekst om huset.

Materialet sendes til Arkitektens redaktion: red@arkitekten.dk. Redaktionen vælger et antal huse ud blandt de indsendte projekter og kontakter efterfølgende arkitekterne med henblik på publicering i tidsskriftet.

Venlig hilsen,
Arkitektens redaktion

ANNONCE