ANNONCE

Hornbækhus, Kay Fisker, 1923. Fra Arkitekten Månedshæfte 1926.

Redaktionen

Arkitekten efterlyser bidrag til et kommende tema om arkitekttegnet etageboligbyggeri som f.eks. karrébebyggelse, blokke eller højhuse med mindst fire etager. Der kan være tale om privat eller alment byggeri, bofællesskaber, byggefællesskaber m.v.

Husene skal være opført/ombygget/restaureret i Danmark i perioden 2017-2021. Materialet, som bedes fremsendt, er i første omgang kun til intern orientering og skal bestå af højst seks fotografier, situationsplan, stueplan, etageplan og snit samt en kort faktuel tekst om huset.

Materialet sendes senest d. 1. marts 2022 til Arkitektens redaktion: red@arkitekten.dk. Redaktionen vælger et antal huse ud blandt de indsendte projekter og kontakter efterfølgende arkitekterne med henblik på publicering i tidsskriftet.

Venlig hilsen,
Arkitektens redaktion

Redaktionen

ANNONCE