ANNONCE

Foto: Martin Keiding
Kommentar af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod (EL) har i dag udsendt denne pressemeddelelse:

”Forvaltningen har fået en ansøgning om at udskifte vinduerne på SAS-Hotellet i Hammerichsgade og har afvist bygherrens indledende tegningsmateriale, fordi det lagde op til at ændre bygningens udtryk. Forvaltningen har understreget, at hotellet har en høj bevaringsværdi og er et ikonisk byggeri med stor betydning for den københavnske kulturarv. Forvaltningen har efterfølgende aftalt med bygherre, at facaden skal genoprettes en-til-en, og fra politisk hold holder vi godt øje med, at bygherre holder sig til aftalen, og ellers står vi klar til at nedlægge et paragraf 14-forbud.”

Først og fremmest er det glædeligt, at embedsfolk i kommunen og den ansvarlige borgmester for SAS-Hotellets fremtid nu skrotter det makværk, som i første omgang blev fremsendt.

Tegninger til en ny facade skal selvfølgelig udarbejdes af et professionelt arkitektfirma (og ikke alene af en vinduesfabrikant (!)

Vi har tidligere anbefalet, at man studerer den igangværende istandsættelse af den fredede Nationalbank og glæder os over, at Foreningen By og Land Danmark foreslår, at SAS bliver fredet og istandsat samtidig. Væsentlige forhold i det indre er stadig intakte og opfattelsen af, at man kun kan frede et hus, hvis alt interiøret er originalt, er rigid og bedaget.

Nu gælder det om at bakke Line Barfoed (EL), men også medlem af borgerrepræsentationen Marcus Vesterager (A) op i deres bestræbelser på at redde et arkitektonisk mesterværk.

Kommentar af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

ANNONCE