Vedtægt for Konkurrenceudvalg

Vedtaget af Arkitektforeningens repræsentantskab 19. maj 2017

§ 1. Opgave

Stk. 1. Udvalget har til opgave at være

1) rådgiver for bestyrelsen om forhold vedrørende konkurrencer med henblik på mulighederne for udvikling af fagets anseelse, kultur og vilkår.

2) udførende for bestyrelsen vedrørende godkendelse af nye fagdommere

3) udførende for bestyrelsen vedrørende konkrete opgaver af større varighed og kompleksitet efter nærmere aftale.

§ 2. Sammensætning

Udvalget består af 1 leder og 7 medlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet i henhold til administrationsvedtægten. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en stedfortræder for lederen. Ved udvalgets sammensætning skal det sikres, at to pladser besættes af medlemmer med særlig erfaring som udbyder af konkurrencer, to af udvalgets pladser besættes af medlemmer med erfaring i at deltage i konkurrencer som udførende.

§ 3. Sekretær

Udvalget betjenes af en sekretær, som indkalder til møder, udarbejder referater og udkast til årsberetning.

§ 4. Forretningsgang

1) Udvalget er beslutningsdygtigt, når lederen eller dennes stedfortræder og mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutning træffes om fornødent ved afstemning.

2) Der udarbejdes et beslutningsreferat fra møderne; referatet sendes efterfølgende til udvalgets medlemmer.

Udvalget bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang.

§ 5. Virksomhed

Udvalgets leder aflægger beretning om udvalgets virksomhed på repræsentantskabets årsmøde.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +